MULO 1944-1945
klas 2
2e klas Mulo 1945
 
2e klas Mulo 1945
foto 114-002 beschikbaar gesteld door Willem Gerding
 
1. gymnastiekleraar de Bok, 2. Piet van der Wal, 3. leraar de Vries, 4. Trineke van der Goot, 5. dhr. J. de Haan; hoofd van de school, 6. Anne Bremer, 7. Hinke Bergsma, 8. Benny Gijsen, 9. Gerrit (Gerrie) Kolthof, 10. Eke Tromp
 
11. leraar de Bruin, 12. Jaap de Boer, 13. leraar Koerselman, 14. Willem Gerding, 15. Hetty de Jong, 16. Jan Albada, 17. Meintje Grouwstra, 18. Bertus van Dijk, 19. Zus van der Zee, 20. Klaas van der Meer,
 
21. Sieb Meinsma, 22. Tinco Nijdam, 23. Klaske Beukens, 24. Anneke de Vries
 
De leerlingen waren afkomstig uit Balk, Rijs, Harich, Sloten en Woudsend.
 

 

laatste wijziging: 26 oktober 2010