MULO 1945-1946
klas 3
3e klas Mulo 1946
 
3e klas Mulo 1946
foto 114-003 beschikbaar gesteld door Willem Gerding
 
1. leraar Roede, 2. Piet van der Wal, 3. Hetty de Jong, 4. leraar Zijlstra, 5. Willem Gerding, 6. Klaske Beukens, 7. leraar de Bruin, 8. ? Kolthof, 9. Bertus van Dijk, 10. Sieb Meinsma
 
11. Jan Albada, 12. leraar de Haan; hoofd van de school, 13. Zus van der Zee, 14. Klaas van der Meer, 15. Trineke van der Goot, 16. Benny Gijsen, 17. Tinco Nijdam, 18. Jan de Graaf, 19. Anneke de Vries, 20. Jan de Graaf
 
De leerlingen waren afkomstig uit Balk, Rijs, Harich, Sloten en Woudsend.
 

 

laatste wijziging: 29 september 2010