MULO
 
Mulo
 
Mulo
foto 148-004 beschikbaar gesteld door Frans van der Heide
 
1, Teatske de Jong (Nijemirdum), 2. Bertha? de Jong (Nijemirdum), 3. ? , 4. Tiete Tijsma (Balk), 5. Rimmie Steegenga (Balk), 6. ? , 7. ?, 8. ?, 9. Lolly Steenbeek (Balk), 10. Bote Westra (Nijega, HON)), 11. ? , 12. Diete Hottinga (Wijckel), 13. Pieter Simon Gorter, leraar (Balk), 14. ? , 15. Gerry Olivier (Rijs), 16. ? , 17. Rients Abma, leraar (Wijckel), 18. hr. Monsma, gymleraar (Sneek),
 
19. Henk Rijkema (Kolderwolde), 20. Jappie Tijsma (Balk), 21. Auke Vogelzang (Bakhuizen), 22. ? , 23. Frans van der Heide (Balk), 24. Wim de Boer (Balk), 25. Bernard Schaper (Nijega, HON)) , 26. Jappie Weerman (Balk)
 

 

laatste wijziging: 28 augustus 2010