MULO 1950
 
Mulo 1950
 
Mulo 1950
foto 149-002 beschikbaar gesteld door Joop Postma uit Bakhuizen
 
achterste rij staand v.l.n.r.
1. Rients Abma (leraar) (Wijckel), 2. Jappie Tijsma (Balk), 3. Leo Dooper (Balk), 4. Sjoerd Asma (Harich), 5. Lolly Steenbeek (Balk), 6. Willem de Vreeze (Sloten). 7. Willy de Vreeze (Sloten), 8. Joop Postma (Oudemirdum), 9. Lolle Hijlkema (Harich), 10. Jelle Twijnstra (Oudemirdum), 11. Tjeerd Folmer (Sloten), 12. Pieter Simon Gorter (leraar) (Balk)
 
tussenrij v.l.n.r.
13. Lientje de Vries (Oudemirdum), 14. Johanna Grouwstra (Balk), 15. Sjoukje de Boer (Balk), 16. Jopie Nijholt (Sloten), 17. Jelli Detmar (Balk), 18. Geeske de Jong (Nijemirdum), 19. Tiete Tijsma (Balk), 20. Marietje Straatsma (Sloten), 21. Rimmie Steegenga (Balk)
 
voorste rij v.l.n.r.
22. Dieneke Hoekstra (Balk), 23. Vroni van der Wey (Oudemirdum), 24. Hettie Haarsma (Wijckel), 25. Jitske van der Brink (Sloten), 26. Corrie Straatsma (Sloten), 27. Maria Müller (Balk)
 

 

laatste wijziging: 22 augustus 2010