Christelijke ULO 1953-1954
 
klas 2
2e klas Christelijke MULO
 
klas 2 Christelijke MULO
foto beschikbaar gesteld door Froukje van Soesbergen - de Jong
 
1. Jan Baaiema, 2. Jetty Hoekstra, 3. Hendrik Jan Menduapessy, 4. Elly Bargeman, 5. meneer Stulp, 6. ? , 7. meneer den Hartog, 8. Jan de Roest, 9. ?, 10. ? 11. meneer Winters, 12. Renema?
 
13. Tiny ? , 14. ? , 15. ? , 16. Froukje de Jong, 17. Tiete Faber, 18. ? , 19. Ruurdje van der Goot, 20. ?, 21. ? Postma, 22. ? van der Meer?, 23. ?
 
24. Arie Lootsma, 25. Benny Klinkhamer, 26. Berend ? , 27. ? 28. Gerrit Schotanus, 29. Sierd van der Goot, 30. Wiebe Hoekstra, 31. Jan de Boer, 32. ? 33. Jan Kolthof?
 

 

laatste wijziging: 12 januari 2015