Christelijke ULO 1958
 
klas 2
2e klas 1959
 
Mulo 2e klas
foto beschikbaar gesteld door Gré Koopmans - de Jong
 
1. dhr. Winters hoofd van de school, 2. Siepie Lootsma (Harich), 3. Griet Feddema (Wijckel), 4. Ruurdje Steegenga, 5. Piet Breimer (Wijckel), 6. Griet Roelevink (Harich), 7. Johannes van der Goot (bij de Wyldemerk), 8. Geertje de Jong,
 
9. Tjammie Ykema (Tjerkgaast), 10. Berber Haringa (Tjerkgaast), 11. Wiepkje Feenstra (woonde in Oudega bij de fabriek), 12. Jettie de Vries (Kippenburg), 13. Elly Bajema (Tjerkgaast), 14. Albert Oost (Sloten), 15. Gerrit Walstra (Tjerkgaast), 16. Gerrit Verhoeff (Sloten), 17. dhr. G. Stulp, 18. Siebolt Dijkstra (Elahuizen)
 
19. Tjitske van der Goot (tweelingzus van Johannes nr.7), 20. Maaike Breimer (Rijs), 21. Geertje van der Zee (Oudemirdum), 22. Afke Feenstra, 23. Stienke de Jong (Woudsend), 24. Marietje Draaijer (Woudsend), 25. Geertje Poepjes (Woudsend), 26. Trienke Visser, 27. Sietske Tjalsma (Woudsend)
 
28. Douwe Durk Breimer (Oudemirdum), 29. Jarich Bijlsma (Woudsend), 30. Meine Bosma, 31. Wouter Postma (Oudemirdum), 32. Johannes Elgersma (Harich), 33. Femme Schotanus (Sondel, Norde), 34. Jan de Jong
 

 

laatste wijziging: 28 maart 2011