Christelijke ULO 1959 - 1960
 
klas 1B
schooljaar 1959-1960
 
schooljaar 1959-1960 Mulo Balk
foto 362-011 beschikbaar gesteld door Gerben de Jong
 
1. Sjoerd Riemersma, Sondel, 2. Johannes Spoelstra, Wijckel, 3. Durk Wildschut, Wijckel, 4. Gerrit Keulen, Oudega?, 5. Jan Roelevink, Oudemridum, 6. Roelie Veen, Oudemirdum
7. Andries Woudstra, Harich 8. Ruurdje Zijlstra, Balk, 9. Jettie de Vries, Woudsend, 10. Janny Winters, Balk, 11. meester Winters, Balk, 12 Hillie Wouda, Woudsend, 13. Tilly Groenhof, Sloten, 14. Jelle de Jong, Balk
15. Hillie Reijenga, Woudsend, 16. ?, Woudsend, 17. lerares Snoek, Balk, 18. Klaske Wierda, Oudega, 19. Hennie ?, Woudsend.
20. Gerben Nauta, Woudsend, 21. Pieter Boersma, Oudega, 22. Otto Muizelaar, Oudemirdum, 23. Alie Stegenga, Balk, 24. Age Smink, Oudemirdum. 25. Annie Schotanus, Sloten, 26. Herke van Rijs, Woudsend, 27. Ype de Vries, Harich
 
namen met dank aan: Gerben de Jong, Tilly Loonstra-Groenhof (voorheen Sloten, nu Lemmer) en Annie de Kleine-Schotanus. (voorheen Sloten, nu Nijemirdum)

Zowel Tilly als Anni vertelde dat zij in de loop van het leerjaar (na de herfst- of kerstvakantie) in een lokaal van de lagere school aan de overkant van Wikelerdyk hebben gezeten. Hun klasseleraar daar was de heer Folkertsma. Deze woonde naast Winters

 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 14-07-2019