LHNO
 
huishoudschool
Het schoolgebouw aan de Wilhelminastraat in Balk
 
huishoudschool
bron: Balkster Courant van 10 juli 1954
 
opening
 
 
Bloemstraat 5
De directrice van de huishoudschool woonde in de Bloemstraat op nummer 5. Op de voorgevel stond toen en nu nog steeds "Preanger".
Juf. Hofman (zie klassenfoto 1959) paste in de zomervakantie op het huis wanneer de directrice weg was.
 
 
De woning is vlak na de Tweede Wereldoorlog gebouwd in opdracht van Froukje Walda - Kanninga. De naam "Preanger" verwijst naar een gebied rond Bandoeng op het eiland Java waar de familie Walda heeft gewoont.
 
 
 
foto 190-001 beschikbaar gesteld door Pieter Vellinga, een zoon van juf Hofman >>>
 

huishoudschool

1951-1952 1e klas

huishoudschool

1953 foto 536-011

huishoudschool

1954 foto 536-012

huishoudschool

onbekend foto 536-013

huishoudschool

1956 foto 536-014

huishoudschool

onbekend foto 536-015

 

huishoudschool

onbekend foto 536-017

 

huishoudschool

1954-1955 1e klas

huishoudschool 1957

11 mei 1957

3e klas huishoudschool 1958

1957-1958 3e klas

huishoudschool

1959-1960 2e klas

huishoudschool

1959-1960 1e klas

foto's juf Hofman

circa 1960, foto's juf Hofman

 

1962

1962

LHNO 1963 1e klas

1963 klas 1

examenklas 1962-1963

1962-1963 examenklas

huishoudschool

1964 klas ?

huishoudschool

1971 klas ?

 
Wilhelminastraat
foto 094-002 beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
De Wilhelminastraat rond 1965 met rechts de huishoudschool en links de directeurswoning van de landbouwschool.
 

 

laatste wijziging: 15 juni 2014