Huishoudschool LHNO 1954-1955
 
klas 1
huishoudschool
 
huishoudschool
foto 195-001 beschikbaar gesteld door Griet Smink - van der Zee
 
1. juffrouw Bargeman directrice, 2. Sjoukje de Kroon Balk? (later verhuisd naar Rijs), 3. Tineke Menduapessy (kamp Wyldemerk), 4. Annie de Vries (Oudemirdum), 5. Christina de Jong (Rijs), 6. Maaike van der Wal (Oude- of Nijega HO), 7. Gerrie de Jong (Woudsend), 8. Wiepkje Feenstra (Nijemirdum), 9. Djoeke Osinga (Woudsend), 10. Akke Pruiksma ( Woudsend), 11. Riemke Zondervan (Woudsend)
 
12. Geeske Zeldenrust (Sondel), 13. Berendje de Jong (Sondel?), 14. Griet van der Zee (Rijs), 15. Marja van der Meer (Oudemirdum), 16. Liskje van der Wal (Oudemirdum), 17. juffrouw Wybrands naailerares, 18. Itskje van der Zee (Rijs), 19. Sjoukje Samplonius (Oudemirdum), 20. Afke de Vries  (Woudsend), 21. Jettie Sinnema (Nijemirdum)
 
Volgens de inzendster van de foto was de eerste klas gestart 1 april 1954 en wegens verandering van aanvang schooljaar naar 1 september zaten ze toen 1,5 jaar in de 1e klas. De foto is gemaakt in 1955.
 

 

laatste wijziging: 17 augustus 2011