Huishoudschool LHNO 1960 ???
 
Onderstaande foto's komen uit de albums van juffrouw Hofman. Zij gaf les aan de huishoudsschool aan het begin van de jaren zestig in de vorige eeuw. De foto's zijn in die periode gemaakt.
 
huishoudschool
 
huishoudschool
foto 191-003 beschikbaar gesteld door Pieter Vellinga
 
1. Liesk Hoekstra (Nijemirdum), 2. juffrouw Houtsma, 3. ?, 4. Trienke? (Oudega), 5. Ellie Feenstra (Nijemirdum), 6. Grietje Draaier (Mirns),
7. Stienke Smid (Nijemirdum), 8. Gerrie Sinnema (Nijemirdum), 9. Sietske Feenstra (Rijs), 10. ?, 11. juffrouw Kwant
12.?, 13. ?, 14. ?, 15. ?, 16. ?, 17. ?, 18. ?, 19. ?, 20. ?,
 
 
huishoudschool
 
huishoudschool
foto 191-004 beschikbaar gesteld door Pieter Vellinga
1. Hinke Nauta, 2. juf Hofman, 3. Zwaantje Atsma, 4. Marijke Smink, 5, Ans Bosma,
6. Ria Heeres, 7. Rutty Langenkamp, 8. Tylie Hylkema, 9.Lenie Risticus, 10. juf Houtsma, 11. Betty Laagland
12. Betty de Jong, 13. Froukje Dijkstra, 14. Jenny Ykema, 15. Akke Schilstra , 16. Siepie van der Werf,
namen: met dank aan Lieneke de Vries
 
huishoudschool
 
huishoudschool
foto 191-005 beschikbaar gesteld door Pieter Vellinga
1. Corry de Vries (Nijemirdum), 2. Durkje de Haan (Nijemidum), 3. juf Houtsma, 4. Grietje Tiemensma (Nijemirdum), 5, Anneke Jagersma (Nijemirdum), 6. Gertje de Jong (Sondel),
7. Janke Schotanus (Nijemirdum), 8. Atske Samplonius (Sondel), 9. Rosemeaty Oekas, 10. juf Renema,
11. Annie Haga (Nijemirdum), 12. Antje Hospes (Oudemirdum), 13. Annie Faber (Rijs), 14. Lolkje Baukema (Nijemirdum),
15. Rinske van Dijk (Ruigahuizen), 16. Inge Kooi (hotel Rijs), 17. Feikje Mollema (Nieuw Amerika), 18 Geeske Smid (nm)
namen: met dank aan Lieneke de Vries, Rinske van Dijk
 
huishoudschool
foto 191-003 beschikbaar gesteld door Pieter Vellinga
 
v.l.n.r.
dhr. Timmerman, Wammie Kwantes, Gré Koelstra, Jenske Houtsma, Ant Hofman, dhr. Wijkhuis, ? Snoek, Griet Renema
 
huishoudschool
foto 191-003 beschikbaar gesteld door Pieter Vellinga
 
huishoudschool
foto 191-003 beschikbaar gesteld door Pieter Vellinga
 
huishoudschool
foto 191-003 beschikbaar gesteld door Pieter Vellinga
 
v.l.n.r.
dhr. Timmerman, Wammie Kwantes, Gré Koelstra, Jenske Houtsma, dhr. Wijkhuis, Ant Hofman, ? Snoek, Griet Renema
 

 

laatste wijziging: 1 oktober 2012