Huishoudschool LHNO 1962-1963 examenklas
 
huishoudschool 1962-1963
 
examenklas
foto 233-005 beschikbaar gesteld door Gerrie Bergsma-Wagenaar
 
1. directrice mevrouw Houtsma, 2. Jantje Homma, 3. Dineke Homma, 4. Rikie van der Veer, 5. Tine Bosman, 6. Hinke Roskam, 7. juf Koelstra, 8. Wimke Roskam, 9. Hennir Mulder, 10. Lolkje Atsma, 11. Jantje de Graaf, 12. Sjoukje Haantjes, 13. Bettie Gersjes, 14. Frida Hettinga, 15. Antje Schaap
 
16. Annie de Vries, 17. Ymie Kramer, 18. Lies Feenstra, 19. Atsje Bosma, 20. Geertje Stegenga, 21. Joke Mandemaker, 22. Gerrie Wagenaar, 23. Appie Smit
 

 

laatste wijziging: 9 januari 2013