Huishoudschool LHNO 1964 ???
 
klas ?
huishoudschool
 
huishoudschool
foto 138-005 beschikbaar gesteld door Jannie van der Meer - Feenstra
 
1. Tineke van der Zee, 2. Alie van der Heide, 3. Akke Brandenburg, 4. meester Wijkhuijs, 5. Jannie Feenstra, 6. Nynke Wijngaarden,
7. Minke Wijnia, 8. Janke van der Meer, 9. Arnolda Homma, 10. Janette Leenes, 11. Grietje Breemer,
12. Truusje ten Boom, 13. Liesje Kanninga, 14. Froukje de Groot, 15. Anneke van der Veen
 

 

laatste wijziging: 15 juni 2010