Christelijke school in de "buorren" van Wijckel
 
klas 1, 2 en 3 ; schooljaar 1960-1961
 
klassenfoto 1960
 
klassenfoto 1960
foto 138-001 beschikbaar gesteld door Klaas van der Meer
 
1. juffrouw Visser, 2. Anneke Jongstra, 3. Geertje Lanting, 4. Els Zijlstra, 5. Nienke Wijngaarden, 6. Foekje Breeuwsma, 7. Boukje Feenstra, 8. Hanneke Visser, 9. Piekje Klijnsma, 10. Nelleke Jansma, 11. Alie Hornstra
12. Klaas van der Meer, 13. Auke van der Meer, 14. Oene Oenema, 15. Gijsbert Roskam, 16. Piet Jan Zijlstra, 17. Fokke Klijnsma, 18. Anne Bajema, 19. Reitse Postma, 20. Bouwe Boersma
21. Popke Haga, 22. Auke Prins, 23. Sietse Haagsma, 24. Bendix Haagsma, 25. Dooitje Schram, 26. Fedde Visser, 27. Sjoerd Bajema, 28. Gerrit Roskam, 29. Pier Haringsma
 
klas 4, 5 en 6 van de school in de Buorren; schooljaar 1963-1964
 
klassenfoto 1963
 
klassenfoto 1963
foto 138-002 beschikbaar gesteld door Klaas van der Meer
 
1. Age Visser, 2. Oene Oenema, 3. Foekje Breeuwsma, 4. Pietje de Vries, 5. Aleida Faber, 6. Hanneke Visser, 7. meester Schaap, 8. Baukje Feenstra, 9. Annie Schram, 10. Janneke Breimer, 11. Pieteke wagenaar, 12. Grietje Jongstra, 13. Nynke Wijngaarden, 14. juf Joke Visser
 
15. Anneke Jongstra, 16. Thea Bajema, 17. Fettje Postma, 18. Tjitske van der Meer, 19. Iepie Schilstra, 20. Tiete Faber, 21. Appie Visser, 22. Henk Boersma, 23. Gerrit van der Meer, 24. Siebrand Haagsma, 25. Koos van der Goot, 26. Iemie Visser
 
27. Richard de Boer, 28. Kerst van der Meer, 29. Jacob Zuurmond, 30. Fokke Klijnsma, 31. Auke van der Meer, 32. Anne Bajema, 33. Gijsbert Roskam, 34. Klaas van der Meer, 35. Fedde Visser, 36. Kees Haringsma, 37. Reitze Postma, 38. Dooitje Schram, 39. Douwe Boersma, 40. Pier Haringsma
 
41. Gerrit Roskam, 42. Barre Zuurmond, 43. Sietse Haagsma, 44. Bendiks Haagsma, 45. Auke Prins, 46. Geert Sierdsma, 47. Martien Swart, 48. Teatsje Haringsma, 49. Grietje de Hoop, 50. Neeltje de Hoop, 51. Loes Visser, 52. Alie Hornstra
 

 

laatste wijziging: 2 juli 2010