De Luts
 
De Luts
dia 094-001 beschikbaar gesteld door Piet Rienstra uit Nijemirdum
Een foto gemaakt rond 1965 vlak voor de aanleg van de provinciale weg naar Koudum en Lemmer. De woning van de familie Grouwstra rechts op de foto heeft plaats moeten maken voor de weg naar Lemmer. De kraan op de wal is van J. Eckart uit ?. De vrachtwagen links komend van de richting Kippenburg is van Koopmans ? NV uit Leeuwarden.
 
In 1962 heeft de provincie al plannen voor de ontsluiting van de zuidwesthoek van Friesland via Lemmer. (bron: Leeuwarder Courant van 10 oktober 1962) De wegen zijn in fasen aangelegd.
De weg van Sondel (Lemmer) naar Harich is opgeleverd in 1969 (bron: Leeuwarder Courant van 16 november 1968). .
Het deel van Balk naar Rijs (witte brug) in 1971 (bron: Leeuwarder Courant van 21 januari 1970) (bron: Leeuwarder Courant van 2 november 1970)
Van Rijs (witte brug) naar Galamadammen in 1973. (bron: Leeuwarder Courant van 28 september 1972) (bron: Leeuwarder Courant van 26 juni 1973)
 
De Luts
Waar vroeger de Luts stroomde is nu een kruispunt van wegen. De twee rode daken links zijn nog te herkennen op beide foto's. De Luts is een tiental meters verplaatst naar het zuiden.
 
De Luts De Luts De Luts
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 24 januari 2009 laatste wijziging: 5-01-2020