Gaaikemastraat
 
Gaaikemstraat 011
prentbriefkaart 080-219 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
De Gaaikemastraat, eigenlijk de Harichsterzijde, rond 1900. Uiterst rechts de directeurswoning van de in 1898 gebouwde zuivelfabriek. Daarvoor een arbeiderswoning die waarschijnlijk hoorde bij de korenmolen welke op deze plek in de 18e eeuw gestaan heeft. Aan de overzijde van de Luts zijn nog net enkele woningen van 't Sael te zien.
 

 

laatste wijziging: 18 april 2010