Gaaikemastraat
 
Gaaikemastraat 016
foto 174-001 beschikbaar gesteld door dhr Slomp
 
De Gaaikemastraat in de jaren zestig van de vorige eeuw. Alle bebouwing is nog aanwezig. ook de woningen aan het Westeinde zijn nog niet gesloopt.
 

 

laatste wijziging: 6 februari 2011