Gaaikemastraat; zuivelfabriek
 
zuivelfabriek
prentbriefkaart 045-005 beschikbaar gesteld door mevr. E. Boorsma - Haringsma
De zuivelfabriek "Harich" rond 1910
 

 

laatste wijziging: 2 oktober 2012