Harichsterweg
 
Harichsterzijde 006
prentbriefkaart 080-225 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
 

 

laatste wijziging: 16 mei 2010