Harichsterweg
 
door te klikken op onderstaande foto wordt de huidige (2011) situatie zichtbaar
 
harichsterweg 013
prentbriefkaart 168-009 beschikbaar gesteld door Theo Steenbergen
 
De Harichsterweg of ook wel Westersteke genoemd rond 1950?. De woning met de fraaie daklijst is in 1913 gebouwd voor timmerman Thijs Siebes Visser. Daarnaast de timmerschuur van Siebe Machiels Visser, de vader van Thijs. Samen hebben ze in Balk en omgeving vele timmerklussen geklaard. Ook in opdracht van de gemeente Gaasterland. Thijs had geen opvolger toen hij met pensioen ging. Het timmerbedrijf werd opgeheven. In 1957 wordt de schuur afgebroken en hiervoor in de plaats kwam een moderne woning.
Taeke Steenbergen, getrouwd met Frijke Visser, woonde vanaf 1957 met zijn gezin in het nieuwe huis, nu Wilhelminastraat 23. Hiervoor verkoopt hij zijn woning aan de van Swinderenstraat 61. Thijs Visser en zijn vrouw Trijntje bleven in het oude huis wonen. Maar ook het oude woonhuis viel in 1966 ten prooi aan de slopershamer. De vrijgekomen grond werd ingericht als tuin.
 
woning Thijs Visser
bouwvergunning voor het bouwen van een woning voor Thijs Visser verstrekt op 12 maart 1913
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
timmerwerkplaats voor Siebe  Machiels Visser
bouwvergunning voor het bouwen van een timmerwerkplaats voor Siebe Visser verstrekt op 22 december 1913
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
afbraak Wilhelminastraat 21
bron: Leeuwarder Courant van 28 mei 1966
 
Wilhelminstraat 23
 
Op de plek van de timmerwerkplaats wordt in 1957 door aannemer van der Wal & de Jong uit Lemmer een nieuwe woning gebouwd in opdracht van Teake Steenbergen.
De bouwvergunning is verstrekt op 1 juli 1957 door de gemeente Gaasterland
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 

 

laatste wijziging: 12 februari 2011