Meerweg
 
Meerweg
knipsel 121-020 beschikbaar gesteld door Henkrik Spoelstra
Een aantal gevels aan de Meerweg rond 1960. Uiterst links is nog net een stukje te zien van de Doopsgezinde pastorie. In het midden één van de oudste trapgevels in Balk. Uiterst rechts de brandweerkazerne.
 

 

laatste wijziging: 10 juli 2010