Oosteinde
 
Oosteinde 009
foto 003-203 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 

De Friesland met schipper Age de Groot, voor de tweede wereldoorlog beurtschipper op Amsterdam. Hinke Piersma, Age's vrouw, staat op de voorplecht. Daarachter de stoomboten van Atze der Veen en Hendrik Haantjes en vervolgens Roel de Jong en Lykele Bremer, ongeveer 1945

 

 

laatste wijziging: 23 januari 2010