Pypsterstikke
 
Pypsterstikke
foto 003-187 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
Luchtfoto met de van notariswoning, onder andere Visser, met rechtsonder het houten hok waarin menig Balkster ondernemer opslag van zijn koopwaar heeft gehad, zo ook Jan Groenewoud met zijn oliekar. Over het stek hangen de kunstmest zakken van Strikwerda, Jacob de Graaf heeft ze opgehangen.
 
 

 

laatste wijziging: 6 december 2010