Wijckelerdijk
 
schoolmeesterswoning
foto 110-001 beschikbaar gesteld door mevrouw Slump - van der Wal
 
Wijckelerdijk 004
foto 161-003 beschikbaar gesteld en gemaakt door Piet van der Wal
 
Wijckelerdijk 004
foto 161-002 beschikbaar gesteld en gemaakt door Piet van der Wal
 
De Wijckelerdijk ter hoogte van de "School met den Bijbel" rond 1950. Links de in 1924 gebouwde Christelijke lagere school. Bij een renovatie in 1973 is het aanzien van het schoolgebouw ingrijpend gewijzigd. De Bolster is gesloopt in de zomer van 2009.
 
De woning met het overdekte bordes is de voormalige schoolmeesterswoning van de christelijke lagere school. Gebouwd in 1883 als kantoor met fabriek voor de goud- en zilversmederij van de firma Drijfhout in Balk. Tegelijkertijd wordt daarnaast de directeurswoning gebouwd. In de voormalige directeurswoning woont nu huisarts Krijnen. Balk was in de 17e eeuw tot het begin van de 19e eeuw een bloeiend centrum voor goud- en zilversmeden. Met vertrek van de firma Drijfhout naar Amsterdam in 1886 komt een einde aan dit tijdperk.
 
logo Drijfhout
bron: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van H. Drijfhout & Zoon's Edelmetaalbedrijven N.V. te Amsterdam in 1952
 
Drijfhout te huur
bron: Leeuwarder Courant van 10 december 1888
 
In de periode 1900 tot 1913 drukt Feike Dooitze Hoekstra hier o.a. de Balkster Courant. In 1913 wordt een pand aan de Wijckelerzijde in Balk gekocht waar tot 1967 de drukkerij zal blijven.
 
verkoop Wijckelerdijk
bron: Leeuwarder Courant van 25 november 1913
 
In 1913 koopt de Vereniging voor Christelijk Onderwijs het pand tezamen met de directeurswoning. De vereniging laat het voorhuis van de fabriek in 1925 verbouwen tot woning.
titel
tekeningen: plattegrond, doorsnede
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 24 februari 1925
 
In 1930 wordt het dak van de woning volledig vervangen. Bij deze laatste verbouwing is de achtergelegen fabriek gesloopt.
titel
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 24 februari 1925
 

 

laatste wijziging: 15 mei 2012