Bakhuizen, Havenstraat 51 "'t Syltsje "
 
Havenstraat 51
google streetview 2010
 
Havenstraat café Deden
foto beschikbaar gesteld door ??
Uiterst links café Deden, 't Syltsje. Datering?
 
eigenaren
in 1832: erven Dirk Pieters de Boer, schoenmaker te Bakhuizen, legger Balk 25
???
 
 
kadastrale gegevens
 
Balk F 582, tuin in 1832
 
kadastrale gemeente Balk sectie F nummer 582 vernummerd circa 1845 naar F 953 en 954
kadastrale gemeente Balk sectie F 953 vernummerd in 1876 naar F 1446
kadastrale gemeente Balk sectie F 1446 vernummerd in 1905 naar F 2167
kadastrale gemeente Balk sectie F 2167 komt uit F 1446 en F 1071
kadastrale gemeente Balk sectie F 2167 is ongewijzigd tot 1929
 
Havenstraat 51 Havenstraat 51
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
Balk F 582 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/302
Balk F 953 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/302 , 73/119
Balk F 954 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/302 , 16/103 , 27/63
Balk F 1446 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/302 , 73/119 , 80/184
Balk F 1446 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 97/378
Balk F 2167 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 127/86
bron: www.tresoar.nl
 
Havenstraat Bakhuizen
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Havenstraat 51op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1812 - 1859 Mirns en Bakhuizen ; 1859 - 1879 Mirns en Bakhuizen 11; 1880 - 1890 Mirns en Bakhuizen 158; 1890 - 1910 Mirns en Bakhuizen 158; 1910 - 1920 Mirns en Bakhuizen 193; 1920 - 1930 Mirns en Bakhuizen 229; 1930 - 1953 Mirns en Bakhuizen 266; 1953 - heden Havenstraat 51
   
 
   
bevolkingsregister 1849 - 1859 blad ; huisnummer Mirns en Bakhuizen
1849 - 1859  
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad ; huisnummer Mirns en Bakhuizen
  Lieuwe Annes van der Hoff
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 502; kadastrale gemeente Balk sectie F nummer 1446
1880 - 1881 Lieuwe Annes van der Hoff, timmerknecht ( * 14 augustus 1844 te Hichtum)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 484; kadastrale gemeente Balk sectie F nummer 1268
1881 - 1890 Lambertus Leonardus Deden, verver ( * 12 maart 1834 te Leeuwarden); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 340; huisnummer Mirns en Bakhuizen 158
1890 - 1891 Lambertus Leonardus Deden, huisschilder ( * 12 maart 1834 te Leeuwarden); hoofd
1891 - 1900 Marijke Hulscher, weduwe van Lambertus Leonardus Deden, ( * 6 mei 1839 te Balk); hoofd vanaf 1891
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 349; huisnummer Mirns en Bakhuizen 158 / 193
1900 - 1910 Marijke Hulscher, weduwe van Lambertus Leonardus Deden, schildersche ( * 6 mei 1839 te Balk); hoofd
   
bevolkingsregister 1911 -1920 , blad ?; huisnummer Mirns en Bakhuizen 193
1911 - 1920 Leonardus Deden
bevolkingsregister 1911 -1920 , blad ?; huisnummer Mirns en Bakhuizen 194
1911 - 1920 Marijke Hulscher, weduwe van Lambertus Leonardus Deden, schildersche ( * 6 mei 1839 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ? ; huisnummer Mirns en Bakhuizen 229 / stalling is nr 230
1921 - 1930 Leonardus Deden
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ? ; huisnummer Mirns en Bakhuizen 266 / stal is nr 267
1931 - 1939 Leonardus Deden
   
 
1939 - heden  
   
   
 
 
Havenstraat 51 Bakhuizen
bron: Leeuwarder Courant van 3 mei 1881
 
Havenstraat 51
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
Havenstraat 51
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
Havenstraat 51
foto beschikbaar gesteld door ??
Uiterst links café Deden, 't Syltsje. Datering?
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17-06-2019