Rooms Katholieke bewaar- en naaischool "Mariahof" te Bakhuizen
 
Mariahof te Bakhuizen
 
Mariahof
foto met namen beschikbaar gesteld door mevr. W. de Vries-Muizelaar uit Balk
 
1. Sjoukje Hoekstra, 2. zuster Emiliëne, 3. Ieke Zijda, 4. Fokje de Jong, 5. Mina Bakker, 6. Jantje Schilstra, 7. Klaske Sikkes, 8. zuster Ardina, 9. Jette Draaier, 10. Grietje Albada,
11. Hotske de Vries, 12. Wiep Muizelaar, 13. Neeltje Kramer, 14. Hinke Peterson
15. Trijnie Feenstra, 16. Jantje Konst, 17. Jantje Faber, 18. ?, 19. Itske de Vries
 
naaischool Mariahof
 
naaischool Mariahof
foto met namen beschikbaar gesteld door mevr. W. de Vries-Muizelaar uit Balk
 
1. Klaske Sikkes (Harich), 2. Neeltje Kramer (Harich), 3. Jette Draaier (Nijemirdum), 4. Jantje Faber (Nijemirdum), 5. Fokje de Jong (Nijemirdum), 6. Ieke Zijda (Oudemirdum), 7. Wiep Muizelaar (Nijemirdum), 8. Hotske de Vries (Hemelum), 9. Hillie Rollema (Ruigahuizen), 10. Sjoukje Hoekstra (Bakhuizen)
11. Mina Bakker (Rijs), 12. Hinke Peterson (Nijemirdum), 13. Jantje Konst (Bakhuizen), 14. Grietje Albada (Rijs),
15. Jantje Schilstra ( Hemelum), 16. Ittie de Vries (Oudemirdum), 17. Stijnie Feenstra (Rijs), 18. ?evacué
 
Mariahof
 
Mariahof
foto 223-034 beschikbaar gesteld door Lieneke de Vries
Foto gemaakt tijdens een reisje naar Schiphol in 195?
 
1. ?, 2. ?, 3. ?, 4. Cobie Mandemaker, 5. Lies Feenstra, 6. ?, 7. ?, 8. ?, 9. Harmke de Hey, 10. ?
 
11. ?, 12. Roaske van der Werf, 13. ?, 14. ?, 15. ?, 16. ?, 17. ?, 18. ?, 19. ?, 20. zuster Atala
 
21. Gretha Mous (Balk), 22. zuster Marianne, 23. ?, 24. Betty de Jong, 25. Janke ?, 26. ?, 27. Lieneke de Vries, 28. Elly Feenstra, 29. ?, 30. ?
 
31. Grietje Dijkstra (Warns), 32. ?, 33. Trudy Dooper (Sondel), 34. zuster Emiliane, 35. Jantje Sikkes, 36. Hylkje de Vries, 37. Annie Visser, 38. Gretha van der Wal, 39. Hannie Molenaar, 40. ?
 
41. Aafke van der Bosch (Laaksum), 42. Clara of Hinke Postma, 43. Agatha Melchers, 44. Marie Visser (zuster van Yke Visser Warns), 45. Jantje de Graaf, 46. ? Wortman, 47. ?, 48. Jeltje Hoekstra (Oudega), 49. Trijntje Jagersma, 50. Dieuwer van der Goot
 
 
opening Mariahof
aanbesteding Mariahof
bron: Leeuwarder Courant van 13 oktober 1937
 
 
 
Meer over het Mariahof in Bakhuizen is te vinden op pagina 6 van de feestkrant 100 jaar dorpsbelang BMR
 
bron: Leeuwarder Courant van 5 juli 1938 >>>
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-05-2019