Middenpad
 
Door te klikken op de grote foto wordt de huidige (2009) situatie zichtbaar.
 
Middenpad
foto 099-019 beschikbaar gesteld door dhr A. Hiemstra uit Balk
 
Een blik op het Middenpad in 1964 vanuit de Havenstraat. Links de bakkerij van Jacob van der Werf, toen één van de vier bakkers in Bakhuizen. In 1977 viert de dan 87 jarige David van der Werff het feit dat hij 75 jaar werkzaam is geweest in het bakkerswezen. Eerst als bakkerskecht bij bakker Arend Breimer te Wijckel en later als knecht bij bakker Tjitte Andringa te Blauwhuis. In 1919 neemt David van der Werff een bakkerszaak over in Bakhuizen. In 1950 wordt deze overgedragen aan zijn zoon Jacob.
bakker david van der Werf
bron: Leeuwarder Courant 31 maart 1977
 
Daarnaast de woning van boerenarbeider B. de Vries. Links naast de elektriciteitspaal in het midden woonde meester Bubberman van de christelijke lagere school.
 
Rechts J. Damstra, voorheen café en kapper Bleeker.
cafe Bleeker
bron: Leeuwarder Courant van 19 oktober 1938
 
Opmerkingen, aanvullingen, correcties graag melden via email
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-05-2019