Rampionstraat
 
Door te klikken op de grote foto wordt de huidige (2009) situatie zichtbaar.
 
Rampionstraat
foto 099-015 beschikbaar gesteld door dhr A. Hiemstra uit Balk
 
Gezicht op de Havenstraat in 1964 vanuit de Rampionstraat. Ook van deze bebouwing is nu weinig meer overeind gebleven. Alleen de woningen van de Woningstichting links staan er nog. In het huis vlak achter de elektrciteitspaal woonde T. van der Zee. Daarnaast dorpsomroeper Frans de Vries. Op de achtergrond de woning van brandstoffenhandelaar Marten de Vreeze.
 
De winkel rechts op de foto was de kruidenierswinkel van J. H. Konst. Naast kruidenierswaren kon hier je ook terecht voor peterolie. Achter deze winkel even verderop de Havenstraat in stonden een zestal armenhuizen. Dat waren zogenaamde rug aan rug woningen met aan elke zijde 3 stuks.
 
Opmerkingen, aanvullingen, correcties graag melden via email
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-05-2019