Rampionstraat
 
Door te klikken op de grote foto wordt de huidige (2009) situatie zichtbaar.
 
Rampionstraat
foto 099-020 beschikbaar gesteld door dhr A. Hiemstra uit Balk
 
De Rampionstraat te Bakhuizen in 1964. Van de twee huizen vlak langs het trottoir werd de linker bewoond door N. Zalmstra een gepensioneerd boer. In de rechter woning woonde Johannes de Vreeze.
Eind jaren vijftig zijn de woningen gebouwd door de Woningstichting Gaasterland. In 1957 16 stuks, namelijk 4 blokken van 3 en 1 blok van 4 woningen. In 1959 gevolgd door nog eens 8 woningen, één blok van 5 en één blok van 3 woningen. Tussen de eerste en tweede serie staan nog eens 3 fabriekwoningen. Woningbouwvereniging "Us Honk" heeft ook een aantal woningen gebouwd in deze straat. Een blok van 2 woningen in 1960 en 2 blokken van 4 woningen in 1963.
 
gemeenteraadslid
bestuurslid wit-gele kruis
bron: Leeuwarder Courant van 28 september 1933
 
Andries Rampion (1873 - 1956), een afstammeling van de Fransen, was brandstoffenhandelaar in Bakhuizen. Zijn ouders werkten bij de douane in Hindeloopen vanwege de export naar Engeland, waarmee Frankrijk toen in oorlog was. Hij had een "onfries uiterlijk", dit klopt dan ook met het feit dat de geinterneerde Belgen in 1914 / 1918 hem als "één hunner" beschouwden. Andries Rampion was raadslid en later wethouder in de gemeente Gaasterland.
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 mei 1940
 
Opmerkingen, aanvullingen, correcties graag melden via email
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-05-2019