Bakhuizen Sint Odulphusstraat 35
 
Sint Odulpusstraat 35
google streetview 2010
 
cafe Domper Bakhuizen
foto beschkbaar gesteld door ???
café Domper in 1989
 
eigenaren
in 1832: Jolle Jacobs Dijkstra, herbergier te Bakhuizen, leggen Balk 75
 
DZE PAGINA ZAL NA DE TENTOONSTELLING VAN 14 SEPTEMBER 2019 WORDEN AANGEVULD
 
kadastrale gegevens
 
kadastrale gemeente Balk sectie F nummer 645 Balk F 645, huis en erf in 1832
kadastrale gemeente Balk sectie F nummer 644, tuin in 1832
 
kadastrale gemeente Balk sectie F nummer 644 vernummerd in 1874 naar F 1390,1391 en 1392
kadastrale gemeente Balk sectie F nummer 645 vernummerd in 1874 naar F 1390,1391 en 1392
kadastrale gemeente Balk sectie F nummer 1390, 1391, 1392 vernummerd in 1885 naar F 1659
kadastrale gemeente Balk sectie F nummers 1659 ongewijzigd tot 1929
 
Sint Odulphusstraat 35 Sint Odulphusstraat 35
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
F 644 en 645 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 4/256 , 20/70 , 80/61
F 1390, 1391, 1392 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 4/256 , 20/70 , 80/61
F 1659 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
F 1659 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
bron: www.tresoar.nl
 
Sint Odulphusstraat 35
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Sint Odulphusstraat 35 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1812 - 1859 Mirns en Bakhuizen 37 / 37b; 1859 - 1879 Mirns en Bakhuizen 65; 1880 - 1890 Mirns en Bakhuizen 84; 1890 - 1910 Mirns en Bakhuizen 84a; 1910 - 1920 Mirns en Bakhuizen 152; 1920 - 1930 Mirns en Bakhuizen 185; 1930 - 1953 Mirns en Bakhuizen 214; 1953 - heden Sint Odulphusstraat 35
   
 
   
1825 Hendrikjen, dochter van tapper Jolle Jacobs Dijkstra, geboren op nummer 37 te Bakhuizen
1830 Geertje, dochter van kastelein Jolle Jacobs Dijkstra, geboren op nummer 37 te Bakhuizen
  Hessel Reins Bouma
bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 581; huisnummer Mirns en Bakhuizen 37b
1849 - 1858 Jan Dölle, tapper ( * 1806 te Hanover); hoofd
1849 - 1859 Baukje Bouma, weduwe van Jan Dölle, ? ( * 1809 te Hemelum); hoofd vanaf 1858
1849 - 1859 Hessel Reins Bouma, schoonvader, werkman ( * 1774 te Oudemridum); inwonend
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 266; huisnummer Mirns en Bakhuizen 65, later volgnummer 811
1859 - 1879 Baukje Bouma, weduwe van Jan Dölle, tappersche ( * 1809 te Hemelum); hoofd
1872 - 1879 Hessel Jans Dölle, kastelein ( * 8 juli 1847 te Bakhuizen); hoofd vanaf 1872?
  % Hessel Jans Dölle trouwt in 1872 met Antje Kloosterman
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 495; kadastrale gemeente Balk sectie F nummer 1390
1880 - 1890 Hessel Jans Dölle, kastelein ( * 8 juli 1847 te Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 254; huisnummer Mirns en Bakhuizen 84
1890 - 1900 Hessel Jans Dölle, aannemer van publieke ? ( * 8 juli 1847 te Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 263; huisnummer Mirns en Bakhuizen 84a / 152
1900 - 1910 Hessel Jans Dölle, kastelein ( * 8 juli 1847 te Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911 -1920 C - G, blad 35; huisnummer Mirns en Bakhuizen 152
1911 - 1920 Hessel Dölle, logementhouder ( * ( * 8 juli 1847 te Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 308 vervolg van blad 151; huisnummer Mirns en Bakhuizen 185
1921 - 1930 Hessel Dölle, hotelhouder ( * ( * 8 juli 1847 te Bakhuizen); hoofd
1930 - 1930 Mebius Hettinga, hotelhouder ( * 29 sep 1886 te Idzega); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 175; huisnummer Mirns en Bakhuizen 214
1931 - 1939 Mebius Hettinga, caféhouder ( * 29 sep 1886 te Idzega); hoofd
 
1939 - 19?? Mebius Hettinga
  Jan Damstra
  Geert Hof
  Sjip Paulusma
1975 - 2018 Wil Domper
2019 - familie Hiemstra
   
 
 
Sint Odulphusstraat 35
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
Sint Odulphusstraat 35
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
cafe Domper Bakhuizen
foto beschkbaar gesteld door ???
café Domper in 1989
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 juni 2019 laatste wijziging: 12-09-2019