Teeuwes de Boerstraat
 
Door te klikken op de grote foto wordt de huidige (2009) situatie zichtbaar.
 
Teeuwes de Boerstraat
foto 099-017 beschikbaar gesteld door dhr A. Hiemstra uit Balk
 
Komend uit Hemelum via De Klaster. Bij de grens tussen Nijefurd en Gaasterlân-Sleat veranderd de naam in Teeuwes de Boerstraat. Links de gebouwen van het transportbedrijf van de gebroeders Bult. Met ongeveer 3 vrachtauto's verzorgden zij het transport van het Heinekenbier in Friesland. Rond 1967 verhuist het bedrijf naar Akkrum. ( LC 18 mei 1967 )
 
Achter de elektriciteitspalen de smederij van de firma de Blaauw. Op deze plaats ligt nu een parkeerplaats. Later is het bedrijf verhuisd naar de hoek van de Havenstraat met de Feartswâl. In 1956 probeerde een traktor bij de gevel van de smederij op te klimmen. ( LC 14 januari 1956 )
gebroeders de Blaauw
bron: Leeuwarder Courant van 9 maart 1955
Uiterst rechts café Deden. In die tijd gerund door de zusters Eke en Rieke.
café Deden
bron: Leeuwarder Courant van 27 november 1934
cafe Deden
bron: Leeuwarder Courant van 5 december 1963
Nu is café 't Syltsje hier gevestigd
 
Opmerkingen, aanvullingen, correcties graag melden via email
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-05-2019