boerderij familie de Jong
 
Bakhuizen
foto 189-002 beschikbaar gesteld door mevr Folmer-de Jong
 
Deze boerderij stond in de Teeuwes de Boerstrjitte te Bakhuizen. Hij is gebouwd in 1827 door Durk Lykles Schaper landbouwer te Hemelum. Het gezin Schaper woonde op de Nijeburen onder Hemelum (=gemeente Gaasterland) Durk Lykles Schaper bezat ten zuidoosten van Bakhuizen een 50 tal percelen weiland, hooiland en bouwland aldus de eerste kadastrale inschrijving in 1832.
 
De in Oudemirdum geboren Durk Lykles Schaper (1783-1831), zoon van Lyckele Jans Schaper, boer te Oudemirdum, en Mattje Durks, later renteniersche te Bakhuizen, trouwt op 9 december 1805 in de Rooms Katholieke kerk te Balk met de in Balk geboren Sjoeke Aukes Terpstra (1785-1828), dochter van Auke Jottjes Terpstra, herbergier van herberg De Haas te Balk, en Hetske Wouters Bruinsma.
 
te huur
bron: Leeuwarder Courant van 5 november 1830
 
te koop
bron: Leeuwarder Courant van 18 januari 1833
 
Na het overlijden van Durk Lykles Schaper worden al zijn bezittingen verkocht. Onduidelijk is welke boerderij in bovenstaande advertentie de boerderij op de foto is en wie de volgende eigenaar is geworden.
 
kadastrale kaarten en luchfoto van de omgeving van de boerderij: minuutplan 1832, netteplan 1887, google maps 2010
bron: Tresoar
 
voorgevel
De boerderij voor 1939
 
In 1920 kwamen Johannes de Jong en Jantje Kramer hier wonen. In 1939 is de boerderij verbouwd. (bouwvergunning nr. 37) In het rechter gedeelte woonde later de familie Folmer. De inzendster van de foto is een dochter van Johannes en Jantje de Jong. De kajuit op het dak is van latere datum. Rond 1969 is de boerderij afgebroken.
 
De in Mirns en Bakhuizen geboren Johannes de Jong (1885-1970), zoon van Jouke de Jong, veehouder te Molkwerum, en Sipkjen Rypkema, trouwt op 8 mei 1909 met de in Balk geboren Jantje Kramer (1183-1955), dochter van Wybrand Gerlofs Kramer, te Sondel, en Hinke Harmens Asma.
 
Opmerkingen, aanvullingen, correcties graag melden via email
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-05-2019