molen Wielpolder
 
molens Wielpolder
foto176-001 beschikbaar gesteld door het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
De foto zal genomen zijn ter gelegenheid van de ingebruikname van de windmotor links. De voorganger rechts is kort daarna afgebroken.

Op de foto zijn te zien van links naar rechts:  de begroeiing van de eendenkooi, de windmotor van waterschap De Kei met 3 mannen (molen 1), op de achtergrond de windmotor  van de Groenpolder (molen 8) en daarnaast de schoorsteenpijp van de zuivelfabriek te Hemelum met op de voorgrond twee kinderen, daarnaast een man met kind, op de achtergrond de kerktoren van Bakhuizen met daarvoor waarschijnlijk de boerderij waar nu Hoekstra woont aan de Koaiwei. Geheel rechts de muonts ook wel monniksmolen genoemd (molen 1). De molens hebben gestaan op de plek van de kolk. Een restant van een oude dijkdoorbraak bij de huidige stins van Mirns. (Enkele details zijn alleen te zien wanneer de foto sterk wordt uitvergroot)

 
uit het archief van master Twerda gepubliceerd in de Balkster Courant van 12 november 1998:
Wynmotor bij Heije Folkertsma yn't Wiel
Op 'e foto stiet ek de mole noch. Lútsen Brouwer, dy't yndertiid op Folkertsma syn pleats wenne, nou buorket Heije syn jongste soan Jacob dêr, stiet njonken de mole. Yn'e wynmotor sitte: Boppe rjochts Tinus Sonsma, de slachter op Martenshoek. Boppe links: Tinus Mous, nou direkteur van it Mousfabryk. Under Rein Molenaar, jierren oanien de skuonmakker fan Bakhuzen. Jensje Molenaar, Rein syn broer, hat de foto nommen.
 
verdwenen molens Wielpolder
 
 
dbnr naam plaats bouwjaar verdwenen type functie kadas. nr
molen 1
             
12997 Wielpolder (2e) Mirns 1873-1908 circa 1929 Monniksmolen poldermolen Balk F 1632
              minuutplan 1832
              netteplan 1887
  voorganger:            
7922 Wielpolder (1e) Mirns voor 1718 1832 -1850 onbekend poldermolen Balk F 714
  opvolger            
491 Waterschap De Kei Mirns circa 1929 na 1948 windmotor    
               
molen 2
             
12998 onbekend Mirns na 1850 na 1908 onbekend poldermolen  
  opvolger            
490 Waterschap De Kei Mirns   na 1948 windmotor    
               
molen 3
             
12992 Polder 26 Laaksum voor 1873 na 1908 onbekend poldermolen  
      locatie gebaseerd op waterstaatskaart 1873
               
molen 4
             
10343 Polder 26a Laaksum voor 1832 1850 - 1873 onbekend poldermolen K'dum F 741
      volgens de waterstaatskaart van 1873 was de bemaling middels een grondduiker overgenomen door Polder 26
               
molen 5
             
7922 Wielpolder 1e Mirns voor 1718 1832 - 1850 onbekend poldermolen Balk F 714
               
molen 6
             
9372 molen van Meine van der Sluis Bakhuizen voor 1832 voor 1850 spinnenkop poldermolen Balk F 763
               
molen 7
             
9371 molen van Cornelis Bouma Bakhuizen voor 1832 voor 1850 spinnenkop poldermolen Balk F 680
               
molen 8
             
9373 Groenpolder Bakhuizen 1832-1850 voor 1933 onbekend poldermolen Balk F 999
  opvolger:           netteplan 1887
1325 Groenpolder   voor 1933 voor 1948 windmotor    
      op de waterstaatskaart van 1948 staat hier een elektrisch gemaal aangegeven met vijzel 22
 
 
Opmerkingen, aanvullingen, correcties graag melden via email
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-05-2019