herinrichting van het centrum van Balk 2006/2008
 
Dat er wat moest gebeuren in de winkelstraat in Balk was wel duidelijk. De paaltjes werden regelmatig omgereden, op drukke dagen was er regelmatig gekibbel tussen automobilisten die als kemphanen tegen over elkaar stonden halverwege de wegversmallingen en voor elkaar van geen wijken wisten.
 
start november 2006
uit de Balkster Courant van donderdag 16 november 2006
foto: BC Catrienus Meijer

"Niet denken maar doen"of "meiinoar oparbeidzje"of "de handen uit de mouwen steken", of "een uitdaging oppakken". Zomaar wat kreten die woendsdagmiddag 15 november bij de start van de herinrichting van de Van Swinderenstraat in Balk, werden geuit in toespraken van burgemeester de Roos, gedeputeerde Jan Ploeg en wethouder Hans Zoodsma. Dat het tijd wordt voor actie moge uit de woorden van wethouder Zoodsma het meest duidelijk worden. Volgens hem wordt er sinds de jaren zestig over de herinrichting van de Van Swinderenstraat gepraat. Nu is het dan eindelijk zover en gaat de herinrichting als onderdeel van een pakket aan projecten in het kader van het Fries merenproject, worden aangepakt. In dat merenproject zitten 17 plannen die een investering vertegenwoordigen van 5,6 miljoen euro. De herinrichting van de van Swinderenstraat is daar één van en daarmee werd, naast de ondertekening van een samenwerkingscontract tussen de gemeente Gaasterlân-Sleat en de provincie Fryslân, een begin gemaakt. Gedeputeerde Jan Ploeg mocht het eerste paaltje met een kraan uit de straat verwijderen.

 
Ook de Leeuwarder Courant van 16 november 2006 besteedt aandacht aan de start.
 
!!!! De inrichting van het centrum van Balk is door de jaren heen een onderwerp van gesprek geweest. Zo werd in 1908 besloten dat de keienbestrating in de Dubbelstraat en toen de Harichsterzijde (nu van Swinderenstraat) zou worden vervangen door klinkers. (bron: Leeuwarder Courant van 18 mei 1908) In 1958 en 1959 was er een groot meningsverschil tussen de gemeenteraad en de winkeliersvereniging WHI. Een groot aantal leden van de WHI wilde de stoepen in de van Swinderenstraat en de Raadhuisstraat vervangen door een trottoir. Er werd zelfs gesproken over de demping van de Luts en het rooien van een deel van de linden zoals blijkt uit een krantenartikel in Het Vrije Volk van dinsdag 12 augustus 1958 In de jaren tachtig barstte de discussie weer los over eenrichtingverkeer, herinrichting enz. Ook in de voorbereiding van de herinrichting uitgevoerd in 2007 waren de meningsverschillen groot tussen de winkeliersvereniging, de gemeente, plaatselijk belang. Na vele inspraakavonden gaat eind 2006 eindelijk de kogel door de kerk en kan in februari 2007 begonnen worden met de werkzaamheden.
 
Start van de werkzaamheden op 23 februari 2007 met het vernieuwen van de riolering in de Ludgerusstraat
 
herinrichting
 
herinrichting
herinrichting
herinrichting
 
onderhoud aan de lindebomen langs de Luts
 
herinrichtingherinrichting
februari 2007
herinrichting
herinrichting
herinrichting
 
herinrichting
 
herinrichting

februari 2007

herinrichting
 
voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe straatverlichting
 
 
Start van de werkzaamheden in de van Swinderenstraat
bron: Leeuwarder Courant van 14 maart 2007
 
herinrichting
23 maart 2007
 
herinrichting herinrichting herinrichting
 
herinrichting
13 april 2007 een autoloze van Swinderenstraat en ook nog zonder de nieuwe lantaarnpalen langs het water
 
herinrichting
8 april 2007 De Ossebrug geheel overgeschilderd in een grijsblauwe kleur
 
herinrichting
op maandag 23 april 2007 is een begin gemaakt met de herinrichting van de Raadhuistraat
 
herinrichting
3 mei 2007 het kruispunt bij de Teernstrabrug wordt aangepakt, dus pizza eten tussen de stapels stenen
 
herinrichting
herinrichting
herinrichting
 
baggeren Luts
21 mei 2007 De laatste dag van het baggeren van de Luts nabij het Raadhuis.
baggeren Luts
baggeren Luts
baggeren Luts
 
Op 6 november 2007 is een begin gemaakt met het plaatsen nieuwe lantaarnpalen. De funderingen zijn ter plaatse afgeleverd
 
lantaarnpalen
 
plaatsen fundering op 23 november 2007
lantaarnpalen
lantaarnpalen
lantaarnpalen
 
plaatsen palen op vrijdag 30 november 2007
lantaarnpalen
lantaarnpalen
lantaarnpalen
 
< vrijdag 7 december 2007; nog even de puntjes op de i >
 
herinrichting

herinrichting

herinrichting
   
herinrichting
11 december 2007 links de nieuwe en rechts de oude verlichting
 
In de week voorafgaand aan de officiële opening wordt er nog met man en macht gewerkt om alles op tijd klaar te hebben. Op een tiental plaatsen wordt de pas aangelegde bestrating weer opengehaald om de kabels aan te leggen voor de nieuwe straatverlichting.
 
herinrichting herinrichting herinrichting
11 december 2007
herstraten
 
Officiële opening op 14 december 2007
 
kerstmarkt
kerstmarkt herinrichting
foto's: Johan Groenewoud
 
Na een klein jaar van kabels verleggen, verwijderen, zand aanvullen, straatstenen vernieuwen is het op vrijdag 14 december 2007 zover. De herinrichting van het centrum van Balk is een feit. Een kerstmarkt is het tafereel van de feestelijke ingebruikname.
bron: Leeuwarder Courant van 15 december 2007
 
Folkert Verbeek
Jantsje
Tanja Zwart
Bij 6 lantaarnpalen is aan de voet een metalen plaat bevestigd met een gedicht.
 
'Disco-lichten'
De led-verlichting in de nieuwe lantaarnpalen langs de Luts is te fel. Een deel van de lampjes is defect. De lampen zullen opnieuw worden afgesteld en voorzien van een tweetal prisma's om lichtintensiteit te verminderen.
bron: Leeuwarder Courant van 16 oktober 2008
 
De balke fan Balk is terug
 
De balke fan Balk
foto: Johan Groenewoud
bron: Leeuwarder Courant van 30 september 2008
 
De Warren
De Warren
 
Na de eerste herftsbuien in september 2007 blijkt dat de nieuwe bestrating zonder afvoerputten in De Warren niet aan de verwachtingen voldoet. De straat staat blank. In de loop van 2008 wordt besloten de nieuwe straatstenen te vervangen en alsnog putten aan te brengen. Het onderzoeksbureau verantwoordelijk voor de uitwerking krijgt de bons.
bron: Leeuwarder Courant van 1 oktober 2007
bron: Leeuwarder Courant van 27 augustus 2008
 
15 november 2008
Het vervangen van de nieuwe bestrating en de aanleg van de riolering in De Warren is bijna klaar
 
De Warren
De Warren
De Warren
foto's Johan Groenewoud
De Warren
De Warren
De Warren
 
herinrichting
herinrichting
De Raadhuisstraat
 

 

laatste wijziging: 5 mei 2013