Balk centrum
 
Op deze pagina vind je wetenswaardigheden die te maken hebben met het onderhoud van de Luts, de walbeschoeiing en de wegen langs de Luts in Balk. De plannen voor het dempen van de Luts en de kap van een deel van de linden in 1958. Het baggeren van de Luts. De diverse plannen en de voortdurende discussies voor de herinrichting van de winkelstraat.
Verder ook activiteiten, festiviteiten en gebeurtenissen op en rond de Luts.
 
De Luts
prentbriefkaart 500-126 eigen collectie
De Luts rond 1900. Op initiatief van Ygram Hanses en Yakle Jans Poppes uit Balk zijn in 1785 op de percelen grond langs de oevers van de Luts in Balk lindenbomen geplant. De bomen en de Luts zijn beeldbepalend voor Balk geworden. En waar wij nu gelukkig nog steeds van kunnen genieten.
In het Nieuwsblad van Friesland, de Hepkema's, van 14 oktober 1938 wordt door D.M. van der Woude beschreven hoe het initiatief tot stand is gekomen.
De overeenkomst waarin de eigenaren van de percelen langs de Luts toestemming geven voor het planten van de lindenbomen is ondertekend op 25 maart 1785.
 
van swinderenstraat
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 13 februari 1841
 
walbeschoeiing
bron: Leeuwarder Courant van 23 juni 1893
 
walbeschoeiing
walbeschoeiing
bron: Leeuwarder Courant van 20 juli 1894
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 9 juli 1894
 
 
walbeschoeiing
walbeschoeiing
bron: Leeuwarder Courant van 20 juni 1902
 
 
walbeschoeiing
bron: Leeuwarder Courant van 15 mei 1900
bron: Leeuwarder Courant van 1 juli 1902
 
klinkerbestrating
bron: Leeuwarder Courant van 18 mei 1908
 
aanbesteding zwaaiplaats
bron: Leeuwarder Courant van 4 juni 1914
 
walbeschoeiing walbeschoeiing
bron: Leeuwarder Courant van 10 juli 1935
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 26 juli 1935 >>>
 
 
aanleg waterleiding in Balk en Harich
 
Balk is pas in 1957 /1958 aangesloten op het waterleidingnet van het IWGL.
bron: Leeuwarder Courant van 28 juni 1956, 22 januari 1957, 3 maart 1958, 4 maart 1958
 
aanleg waterleiding
bron: Balkster Courant van 8 maart 1958
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
gesprongen waterleiding Gaaikemastraat gesprongen waterleiding Gaaikemastraat
De waterleiding is gesprongen recht tegenover de oprit naar de kolenhandel van de Vreeze. Rechts de woning van de familie Hoekema, nu Gaaikemastraat 30 en 31. Op de achtergrond het Westeinde met rechts de voormalige schilderswerkplaats van Rein van der Werf.
foto's gemaakt en beschikbaar gesteld door Cornelis (Cees) de Vries
In de wintermaand januari van 1963 springt de waterleiding in de Gaaikemastraat als gevolg van de vorst. De familie de Vries woonde destijds aan het Westeinde. Cornelis de Vries een fanatieke amateur fotograaf maakte van dit gebeuren een tweetal foto's. De foto's zijn opgestuurd naar de redactie van het weekblad De Spiegel. De Vries kreeg hiervoor f 10,- In welke editie de foto's gepubliceerd zijn wist de Vries niet meer. Misschien hebt u deze editie van De Spiegel in de kast liggen?
 
gesprongen waterleiding
bron: Leeuwarder Courant van 22 januari 1963
 
 
 
lindebomen
bron: Het Vrije Volk 12 augustus 1958, deel 1 / deel 2
Luts lindenbomen
 
1960 - 1969
 
stoepen
wachtverbod
bron: Leeuwarder Courant van 7 juli 1962
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 16 januari 1959
 
baggeren Luts in 1964
 
baggeren Luts
 
baggeren Luts
 
baggeren Luts
bron: Balkster Courant van 4 april 1964
 
baggeren Luts
 
baggeren Luts
 
baggeren Luts
bron: Balkster Courant van 6 juni 1964
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
baggeren Luts
 
de viskarren van Beljon uit Lemmer en Bijlsma uit Workum
 
Beljon's viswagen
bron: Balkster Courant van 4 september 1965
Beljon's viswagen
bron: foto 96.446 uit de beeldbank cultureelerfgoed
 
Bijlsma's vishandel vishandel Bijlsma
bron: Balkster Courant van 15 juni 1963 bron: Balkster Courant van 24 september 1966
 
markt langs de Luts aan de Meerweg
 
markt Meerweg
foto 024-015 beschikbaar gesteld door Durk Wortman
De weekmarkt rond 1968 aan de Meerweg onder de bomen langs de Luts. Op de achtergrond het raadhuis en het pakhuis van de grossier van de A &O in de Dubbelstraat.
 
Bosma's groenten en fruit markt aan de Meerweg
bron: Balkster Courant van 1 juli 1967 foto 036-039 beschikbaar gesteld door Jan van den Berg
De familie Bosma had een groenten- en fruithandel op de hoek van de Skilwyk (1) en de Dijkstraat in Bolsward. Ze woonden op Achter de Smeden 2.
 
De weekmarkt in 1973 aan de Meerweg onder de bomen langs de Luts. Op de achtergrond café De Zwaan
In de jaren zestig en zeventig was de Meerweg de locatie voor de weekmarkt in Balk. Begin jaren tachtig verdween de markt uit het straatbeeld van Balk. Zo'n twintig jaar geleden is de markt weer teruggekomen en wel elke vrijdag op het Treemterplein.
 
 
1970 - 1979
 
gezelligheidsmarkt
bron: Balkster Courant van 23 juni 1973
Was dit de eerste gezelligheidsmarkt in Balk???
 
Van Swinderenpromenade
bron: Balkster Courant van 14 juli 1976
klik op bovenstaande afbeelding voor het volledige artikel
 
aanleg persriolering tussen Lytse Side en Meerweg in 1977
 
rioleringswerkzaamheden
rioleringswerkzaamheden
bron: Leeuwarder Courant van 4 november 1976
bron: Leeuwarder Courant van 20 januari 1977
 
aanleg persriolering
foto's 033-005 enz. gemaakt door Sjoerd Riemersma

Meerweg

Meerweg

persriolering

foto 033-004 foto 033-006 foto 033-007

persriolering

persriolering

persriolering

foto 033-008

foto 033-009

foto 033-010

 
1980 - 1989
 
 
herinrichting
bron: Balkster Courant van 10 juni 1982
 
 
verkeersmaatregel
bron: Leeuwarder Courant van 22 januari 1983
 
herinrichting centrum
bron: Balkster Courant van 10 maart 1983
klik op bovenstaande afbeelding voor het volledige artikel
 
enquete
bron: Balkster Courant van 28 april 1983
uitleg enquete / enqueteformulier
 
vernieuwen van de Raadhuisbrug in het voorjaar van 1984
 
 
Lytse Side
 
Lytse Side
vervangen van de walbeschoeiing aan de Lytse Side in augustus 1984
 
bron: Balkster Courant van 11 oktober 1984
 
1990 - 1999
 
1994 vernieuwen kademuren van de Gaaikemastraat en het Westeinde
 
herstel kademuren
bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1994
klik op bovenstaande afbeelding voor het volledige artikel
 
  herstel kademuren
bron: Leeuwarder Courant van 14 december 1993
 
foto 200-068 archief gemeente Gaasterlân-Sleat >>>
 
afsluiting Luts
foto 197-003 beschikbaar gesteld door Theo Langenkamp
 
afsluiting Luts
foto 197-004 beschikbaar gesteld door Theo Langenkamp
 
kademuren kademuren kademuren
foto 200-272 foto 200-278 foto 200-282
vernieuwen kademuren

Tegelijkertijd is ook de Ossebrug in het centrum van Balk vernieuwd >>>

Onder deze link meer over de Ossebrug

vervangen Ossebrug
foto 200-274   foto 500-271
 
reconstructie Gaaikemastraat
foto 200-064 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
herstel kademuren
bron: Leeuwarder Courant van 17 juli 1994
 
2000 - 2009
 
verhalenfestival
bron: Balkster Courant van 4 januari 2001
Dit was het eerste festival van dit vervolgens tweejaarlijkse gebeuren "Kom op ferhaal yn Balk" in de periode tussen Kerst en Oud- en Nieuw.
 
de viswagen van Cees Bijlsma uit Workum verhuist naar een nieuwe locatie
 
vishandel Cees Bijlsma
bron: www.visspecialist.nl
verhuizing viswagen van Cees Bijlsma
bron: Balkster Courant van 8 juni 2006
 
 
herinrichting centrum Balk 2006 - 2008
 
startsein herinrichting
bron: Leeuwarder Courant van 16 november 2006
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
Op 15 november 2006 geeft gedeputeerde Jan Ploeg het startsein voor de herinrichting van het centrum in Balk.
Meer over de herinrichting in 2007 van het centrum in Balk is te vinden onder deze link
 
balke van Balk
bron: Leeuwarder Courant van 30 september 2008
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
balke van Balk
 
langste catwalk van Friesland
 
zaterdag 25 april 2009 de langste catwalk van Friesland in de Van Swinderenstraat
catwalk
bron: Leeuwarder Courant van 27 april 2009
     
ca    
     
     
     
     
     
  onderwerp in bewerking  
     
     
 
markt weer even terug langs de Luts
 
kaashandel De Heus
Kaashandel De Heus uit Sneek
Op vrijdag 27 november 2009 was markt weer even terug langs de Luts in de van Swinderenstraat. Het Treemterplein had de gemeente Gaasterlân-Sleat gereserveerd voor de verwachte drukte bij de inenting tegen de Mexicaanse griep in de sporthal.
 
leeg Treemterplein bakker bloemen
Een leeg Treemterplein op 27 november 2009 brood en banket bloemen en planten
 
vispecialist notenspecialist Wijntra
Cees Bijlsma de Visspecialist uit Workum de notenspecialist Wijnstra's aardappels, groente en fruit
 
2010 - heden
 
kunstmarkt   kunstmarkt
De Kunstkring Gaasterland organiseerde op zaterdag 22 mei 2010 voor het eerst een kunst- en boekenmarkt in het centrum van Balk.
 
 
 
kunstmarkt kunstmarkt kunstmarkt
     
kunstmarkt
 
kunstmarkt kunstkring Gaasterland kunstmarkt
     
 
Op vrijdag 23 juli 2010 gingen de eerste Lutskedagen van start.
Lutskedagen Lutskedagen Lutsedagen
     
Lutskedagen Lutsedagen Lutsedagen
vrijdag 6 augustus 2010
Lutskedagen Lutsedagen

Lutskedagen

 
Lutskedagen Lutskedagen Lutskedagen
vrijdag 13 augustus 2010
Lutsedagen Lutskedagen Lutskedagen
 
 
bloembakken
 
bloembakken bloembakken bloembakken
In de nacht van 2 op 3 juni 2011 zijn alle bloembakken in de Van Swinderenstraat vernield. De gemeente was genoodzaakt om ze tijdelijk te verwijderen.
 
 
Luts Balk walbeschoeiing
eigen foto gemaakt op 28 maart 2017
 
 
 
 
 
Luts kademuren Balk
bron: Leeuwarder Courant van 7 maart 2019, foto: Niels de Vries
De kaden van de Luts in Balk ondergaan een opknapbeurt. De scheuren moeten gdicht worden. Menno de Boer (links) vult daartoe de kade met mortel, Tjitze Adema kijkt of er niets weglekt.. Het werk zal ongeveer vijf weken in beslag nemen. Als gevolg hiervan is de Van Swinderenstraat twee weken gestred voor auto's. Gemeente De Fryske Marren noemt deze klus de eerste fase. De tweede volgt in 2020.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019