foto's uit het album van de familie Dijkstra
 
De foto's komen uit het album van de familie Yke Dijkstra uit Harich, Warns.
foto's beschikbaar hgesteld door Klaas Dijkstra uit Rijs
 
lagere school te Balk
foto 280-051
foto genomen op 8 juli 1915 te Balk van een schoolklas van hoogstewaarschijnlijk de Christelijke Lagere School
 
Tjaarda
foto 280-001
bezoek aan Oranjewoud bij hotel Tjaarda op 31 mei 1922
staand 5e van links, Yke Klazes Dijkstra ( 1908-1989)
 
drielandenpunt
foto 280-006
foto genomen op het drielandenpunt in Vaals; de man met pijp is Yke Dijkstra
 
hooitijd
foto 280-004
geheel rechts is Yke Dijkstra; de foto is waarschijnlijk genomen bij de boerderij aan het Tsjamkedykje te Harich bij Balk
 
jongelingen
foto 280-002
De jongelingsvereniging van de Hervormde Kerk te Harich een dagje uit onderleiding van de heren Hans Hoogeveen en M. Dijkstra.
bovenste rij v.l.n.r.: W. Hoekstra, Jacob Roelevink, ? , Yke Dijkstra, Siep Wierda, Jan Hoekstra, verder onbekend
tweede rij v.l.n.r. : Johannes Doorenspleet, ? , Hans Hoogeveen, M. Dijkstra, Jouke Postma, Tjalke de Boer (chauffeur?)
onderste rij: niemand bekend
De foto is gepubliceerd geweest in de Leeuwarder Courant van 18 juli 1981 ingezonden door Johannes Doorenspleet, S.K. Feitsmastraat 39 te Noordbergum
 
schaatsen
foto 280-011
5e van links is Yke Dijkstra
 
zwemmen
foto 280-009
Foto genomen bij het Slotermeer???. Staand geheel links Yke Klazes Dijkstra
middelste rij: derde van links Gerben Cnossen
voorste rij: allemaal onbekend
 

 

laatste wijziging: 8 juni 2014