foto's uit de oude doos
 
Op deze pagina worden foto's geplaatst uit de vorige eeuw.
Door te klikken op de kleine foto's wordt een pagina met uitgebreidere informatie geopend.
zoekplaatjes:
uit het album van Arnoldina Deden - de Winter
uit het album van de familie Dijkstra te Harich
 
bekende en onbekende Balksters / Gaasterlanders
 

personeel zuivelfabriek

taxichauffeurs

 
personeel zuivelfabriek "Harich" taxichauffeurs bij een trouwerij in Balk
circa 1900 circa 1950
     

1911 bewoners Westeinde

1912 Harichsterzijde

1912 Harichsterzijde

groepsfoto

1913 straatfoto

bij Overdiep

1925 bij Overdiep

familiebezoek

1927 familiebezoek

op de Teernstrabrug

1935 Teernstrabrug

     

bewoners Westeinde

bewoners Westeinde

bewoners Westeinde

bewoners Westeinde

fietsen in het bos

fietsen in het bos

bouwploeg Rijs

1930 bouwploeg in Rijs

bij Frederiksbuurt

ca 1935 bij Frederiksbuurt

Meerweg 1937

Meerweg 1937

excursie

1936? excursie

vriendinnen

1912 vriendinnen

personeel Boonstra

1935? personeel hotel Boonstra

familie Dijkstra

familie Dijkstra aan de Marswâl

groep Cannegieter

groep Cannegieter

naaikransje

ca 1910 naaikransje?

beurtschip Gaasterland

circa 1945

personeel secretarie

circa 1950 personeel secretarie

vier dames

circa 1960?

 

busreis

1930?? busreis

busreis

1937?? busreis

kwartet

"1935" kwartet

CBO

vrachtrijders CBO

muziekkorp ZWH

1950 muziekkorps ZWH

markt Meerweg

weekmarkt Meerweg

1972 schoolvrienden

1972 schoolvrienden Wyldemerk

Jacob de Graaf

1975? vissen in de Luts

leugenbank

1975 leugenbank

de beurs

1984 de beurs

leugenbank

1989 leugenbank

circa 1925 Schiphol

feestweek

1954 / 55 feestweek

fokveekeuring 1950

     
onbekend

onbekend 001

onbekend 001

onbekend 002

onbekend 002

onbekend 003

onbekend 003

onbekend 004

onbekend 004 boottocht

onbekend 005

onbekend 005 verpleegsters

onbekend 006

onbekend 006 duinen

onbekend

onbekend 013

onbekend

onbekend 014

 
Balksters

Simkje Visser

Simkje Hendriks Visser (1837-1915)

Anne Wassenaar

Anne Wassenaar (1862-1945)

Pieter Bosma

Pieter Bosma

     
Gerrit de Vos

onbekend

Thijs Dijkstra

Gerrit de Vos Uilkje Pietersma-Bosma (1822-1922) Thijs Dijkstra

Johannes Huitema

Johannes Huitema

Johannes Thibaudier

Johannes Thibaudier

Hendrik Jans Visser

Hendrik Jans Visser

Pieter Wignand

Pieter Wignand (1870-1937)

3 bekende Balksters

Steenbergen, Slippens, Gersjes

Visser Koekoek de Ruiter

Visser, Koekoek, de Ruiter

Albert Hendriks Strampel

Albert Strampel

Roelofje Rosenberg

Roelofje en Jantje Rosenberg

 

Age Hofstra en Fokeltje Piersma

Folkert Grouwstra en

Lambertus van Giffen

Age Hofstra, goud-en zilversmid, en Fokeltje Piersma Folkert Grouwstra en Gettje van Randen Lambertus van Giffen, notaris
  Jentje Larooy  
Freerk Hoekema Jentje Larooij, grofsmid, en Geertruida Harsma Sjetske Roskam (1839-1937)
Jacob Klazes van Hout Luitjen de Vries en Johannes Klazes van Hout
     
verenigingen

Kritekoar

Kritekoar

IJsclub Balk

IJsclub Balk

avondvierdaagse

avondvierdaagse

ziekenfonds

ziekenfonds "Onderling Hulpbetoon"

toneelclub Vriendenclub

toneelclub "Vriendenkring"

gymnastiekvereniging

gymnastiekvereniging "Evenwichtsbalk"

 

visclub De Bears

visclub De Bears

leden WHI

winkeliersvereniging WHI

Harmonie

fanfare "Harmonie"

Us Sjongen

zangvereniging "Us Sjongen"

Concordia

streekharmonie Concordia

feesten

Onafhankelijkheidsfeesten

Onafhankelijkheidsfeesten 1913

Koninginnedag

Koninginnedag

intocht Sinterklaas

intocht Sinterklaas

gemeenteelftal

voetbal

Feestweek Balk

lichtweek

jaarwisseling

jaarwisseling

kerken

Doopsgezinde Gemeente

Hervormde Gemeente

Gereformeerde Gemeente

 

Rooms Katholieke Parochie

 
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-12-2020