Balk historie
 
Hieronder volgen een aantal artikelen, delen van artikelen of citaten uit boeken geschreven over de geschiedenis van Balk.
 
 
kaart 1579
bron: Tresoar / mens en goed / kaartcollectie
kaart 1579
 
watergeuzen
bron: Leeuwarder Courant van 26 augustus 1955
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
Schotanus kaart 1664
bron: Tresoar / mens en goed / kaartcollectie
atlas Schotanus 1664 grietenij Gaasterland
 
Schotanus kaart 1718
bron: Tresoar / mens en goed / kaartcollectie
atlas Schotanus 1718 grietenij Gaasterland
 
Eekhoff kaart 1849
bron: Tresoar / mens en goed / kaartcollectie
Atlas Eekhoff 1849-1859 gemeente Gaasterland
 
Balk is inderdaad een schoon en aanzienlijk vlek en bevat nog al nette huizen en over het hooge Grietenijhuis, waaraan de Waag verbonden is, twee goede Logementen. Ook de handel is hier niet onbelangrijk. Opmerkenswaardig zijn op deze plaats het allereenvoudigste Vermaanhuis, de Godsdienstoefeningen, bijzondere kleeding en levenswijze van de achtenswaardige Doopsgezinden of Oude-Friezen, welke hier nog de eenige gemeente in dit gewest uitmaken.
Balk is ... uren gaans verwijderd van:
10,5 uren van Leeuwarden; 1 uur van Slooten; 1,5 uren van Oudemirdum; 4 uren te water van Sneek; 9 à 10 uren te land van Sneek; 2 uren van Galama-dammen over Harich; 4 uren van Galadammen over Rijs.
bron: Op reis door Friesland in de vorige eeuw (1840) door Wopke Eekhoff (1809-1880)
 
Het Balkster oproer
bron: Wijd en Zijd van 23 maart 1894
 
Pieter Jellesvolk
Een artikel in twee delen uit een onbekend blad. In het eerste deel een beschrijving van Balk tot 1913. In het tweede deel een beschrijving van de Balkster "fijne mennisten".
deel 1: bladzijde 710, 711, 712, 713, 714, 715
deel 2: bladzijde 720, 721, 722, 723, 724, 725
 
luchtfoto 1958
Luchtfoto Balk uit 1958. De vier boerderijen van Lorbuorren op voorgrond. Linksboven de pas aangelegde mr. C.J. Trompstraat en rechts de woningen van de ZWH-straat in aanbouw.
 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 7-06-2019