Balk in vroeger jaren
 
In de jaren vijftig van de vorige eeuw schreef Michiel Siebes Visser regelmatig artikelen voor de Balkster Courant in zijn rubriek:
 
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
15 september 1956: Sjouke en Tsjam
20 oktober 1956: Gaasterlandse bossen
3 november 1956: Manufacturiers
5 januari 1957: Slotermeer
23 november 1957: Morgenschemering. Voorjaar 1894
1 februari 1958: bakker Steinhorst en smid Manema
1 maart 1958: de strenge winter van 1890-1891
26 april 1958: De Balkster oproer in 1893
31 mei 1958: Voorjaar.
26 juli 1958: De Luts
18 oktober 1958: dokter Jan Cornelis Tromp
8 november 1958: Allerzielen
13 december 1958; marktdag te Balk
17 januari 1959: Gelf de houtschipper.
30 mei 1959: Zon en zang
13 juni 1959: De Helling
nr. 26; ?? 1959: de arbeiders van Poppe Sikkes
nr. 27; 15 augustus 1959; nogmaals de Helling
nr. 28 ??? 1959; Stoffels molen
nr. 29; 12 dec 1959: schoenmaker Karel Buwalda
nr. 30; 23 december 1959: Kerstmis
nr. 31; 13 februari 1960: aanspreker Halbe Doele
nr. 32; 12 maart 1960: meester Koevoet
nr. 33; 9 april 1960: veldwachter Van Poten
nr. 34; 28 mei 1960; Hendrik, Fokke, Iemkje
nr. 35; 18 juni 1960: Thea, Siets en Uilkje
nr. 36; 2 juli 1960: Stoffel Doornspleet
nr. 37; 16 juli 1960: Uilkje, Simkje en Siets
nr. 38; 30 juli 1960: café "Cambrinus"
nr. 39; 3 september 1960: Sierdje
nr. 40; 10 september 1960: Wat brieven vertellen
nr. 41; 1 oktober 1960: Bakhuizen
nr. 42; 29 oktober 1960: Neeltje
nr. 43; 5 november 1960: Durk Franses
nr. 44; 10 december 1960: meester Wijma
nr. 45; 24 december 1960 kerstklokken
nr. 46; 31 december 1960: elf cent per uur
nr. 47; 28 januari 1961: het "Wikeler bosk"
nr. 48; 11 februari 1961: Lapidoth en Wijma
nr. 49; 18 maart 1961: Sjouk
nr. 50; 8 april 1961: liekeleboer
nr. 51; 22 april 1961: Meerzicht
nr. 52; 20 mei 1961: Joden
nr. 53; 27 mei 1961: Stoffel van der Gaast
nr. ?; 8 juli 1961: Hijlkema
nr. 54; ?? 1961: Poppe Sikkes Poppes
nr. 55; 19 augustus 1961: Eenzaamheid
nr. 56; 9 september 1961: Klompen
nr. 57; 16 september 1961: Veertigurengebed
nr. 58; ?? 1961: Evert Hofstra
nr. 59; ?? 1961: Hisse Lyklema
nr. 60; 11 november 1961: De zee
nr. 61; 9 december 1961: Gaasterland is nog mooi.
nr. 62; 23 december 1961: Dassen
nr. 63; 10 februari 1962: Dassen en Sloten
nr. 64; 3 maart 1962: Sloten
nr. 65; 7 april 1962: familie Meinesz
nr. 66; 19 mei 1962: De laatste etappe
nr. 67; 9 juni 1962: Andries I en II
nr. 68; 23 juni 1962: Andries III
nr. 69; ??? 1962: Abeltje Mous
nr. 70; 8 juli 1962: "De kleinzoon"
nr. 71; 4 augustus 1962: Brommerige Betsje
nr. 72; 18 augustus 1962: Jacob en Jacob
nr. 73; 25 augustus 1962: Kippenburg zendigsfeest 1
nr. 74; 1 september 1962: Kippenburg zendingsfeest 2
pagina nog in bewerking
 
bron: Balkster Courant van 15 oktober 1960 beschikbaar gesteld door de familie Visser uit Goutum
bijdrage van D. Visser uit Amersfoort, bijdrage Jacob Hoekstra uit Driebergen
 

 

laatste wijziging: 25 november 2011