Bloemstraat 4
 
bron: Heerenveense koerier van 20 maart 1950
Het woonhuis in de Bloemstraat voor de directeur van de nieuwe Christelijke U.L.O. is bijna klaar in maart 1950. De aanbesteding van de nieuwe school met 3 lokalen volgt binnenkort.
 
 
bron: Heerenveense koerier van 18 april 1950
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 31 maart 1950
architect Symen Gerkes Walinga (1902 IJlst - 1966 Sneek)
 
bron: Heerenveensche koerier van 9 juni 1950 bron: Balkster Courant van 17 juni 1950
 
bron: Heerenveensche koerier van 11 augustus 1950
De school kreeg het huisnummer Balk 153b. Dat wordt in 1953 Bloemstraat 4
 
Het gebouw bestond uit drie leslokalen aan de straatzijde. Rond 1960 kwamen daar nog twee bij aan de achterzijde. Deze twee lokalen zijn nu (2024) in gebruik bij Peuterspeelzaal 't Plankje.
 
bron: Balkster Courant van 25 mei 1957
 
bron: Friese Koerier van 27 februari 1958
 
foto 200-108 beschikbaar gesteld door de gemeente Gaasterland
Gisteren opende burgemeester G.W.C.D. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg te Balk het nieuwe "huis"van de openbare ulo-school. Direct na de opening zijn de balonnetjes, die nu nog op het dak te zien zijn, de lucht in gegaan

bron: Leeuwarder Courant van 15 maart 1958
 
prentbriefkaart 500-161 eigen collectie, uitgave: W.W. de Jong, boekhandel te Balk
 
prentbriefkaart 500-013 eigen collectie, uitgave: Overdiep's Boekhandel te Balk
 
De Wet op het voortgezet onderwijs WVO, vanwege de hoeveelheid onderwerpen ook wel de Mammoetwet genoemd, is een Nederlandse wet van 14 februari 1963, ingegaan op 1 augustus 1968, gericht op de regelgeving van het voortgezet onderwijs: het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en na het speciaal onderwijs.
bron: wikipedia
M.U.L.O. werd M.A.V.O.
 
bron: foto 200-041 beschikbaar gesteld door de gemeente Gaasterland
 
Opeing nieuw gebouw op 19 december 1984?
 
 
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie H nummer 347 in 1832, boomgaard
eigenaar: erven Aldert Zacharias Voetman
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gemeente Balk sectie H 347 (opp. 00 44 50) vernummerd in 1950 naar H 1572
kadastrale gemeente Balk sectie H 1572 (opp. 0) vernummerd in 1952 naar H 1603, 1605, 1607, 1608, 1609, 1612
kadastrale gemeente Balk sectie H 1612 (opp. 00) vernummerd in 1954 naar H 1719
kadastrale gemeente Balk sectie H 1719 (opp. 00) vernummerd in 1962 naar H 1848
 
 
 
 
   
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 4 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 26/5 , 45/46, 45/47, 45/48, 45/49 , 45/50
B 4 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 45/170
B 1657 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 84/162 , 95/12 , 109/357 , 81/125
B 1657 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 84/162 , 95/12 , 109/357 , 107/299 , 117/539
bron: www.tresoar.nl
 
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Jeen Hornstraweg 6 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online op: 30 maart 2024 laatste wijziging: 14-04-2024