Dubbelstraat 3 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 150, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 171  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 105, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 3  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 1 en 1a hisgiscode: 1118

eigenaren

eigenaar in 1715: Bregt Ygrams erven
eigenaar in 1729: Hans Clases
eigenaar in 1762: Ygram & Bregt Hanzes
eigenaar in 1795: Johannes Betzes
   
eigenaar in 1832 OAT: Rink Rinses Rinzema, weduwe van Jacob Pieters Kramer, winkeliersche te Balk
verkoop in 1843 aan: Sybren Aukes Dooper, logementhouder te Balk
   
verkoop in 1877 aan: Gemeente Gaasterland
   
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

105 vernummerd in 1879 naar 573,574
573, 574 komt uit 105, 463, 464
573 vernummerd in 1889 naar 676
574 vernummerd in 1889 naar 675
676 ongewijzigd tot 1928
675 vernummerd in 1917 naar 962, 963
962, 963 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 105
Het tweede huis van links de winkel van Jacob Pieters Kramer aan de Dubbelstraat rond 1785 naar een waterverftekening van Jan Bulthuis (collectie Fries Museum)

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 25 mei 1821
perceel 1 = Dubbelstraat, perceel 2 = Lytse Side, perceel 3 = ???? , perceel 4 = ???
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 171; 1859 - 1910 Balk 229; 1910 - 1914 Balk 353; 1914 - 1920 Balk 388; 1920 - 1930 Balk 412; 1930 - 1953 Balk 397; 1953 - 1989 Dubbelstraat 3
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Bregt Ygrams erven / Hans Hartius; blad 92, nummer 150
1717 - 1718 Bregt Ygrams erven / Hans Hartius; blad 94, nummer 150
1721 - 1725 Bregt Ygrams erven / Hans Clases; blad 125, nummer 150
1729 - 1733 Hans Clases / zelfs; blad 125, nummer 150
1739 - 1750 Hans Clases weduwe / zelfs; blad 125, nummer 150
1758 Hans Clases erven / Bregt Hanzes; blad 125, nummer 152
1762 - 1774 Ygram & Bregt Hanzes / Bregt Hanzes; blad 125, nummer 152
1775 Ygram & Bregt Hanzes / Bregt Hanzes; blad 178, nummer 163 te voren 152
1776 - 1785 Ygram & Bregt Hanzes / Bregt Hanzes; blad 178, nummer 163
1786 - 1794 Ygram Hanzes Erven en Bregt Hanzes / Bregt Hanzes; blad 179, nummer 163
1795 - 1804 Johannes Betzes / zelf; blad 179, nummer 163
speciekohieren 1748 - 1806
1770 Bregtje Hanzes / blad 60, nummer 128
1780 Bregt Hanzes / blad 60, nummer 128
1795 - 1796 Johannes Betzes, Sijtse Arents weduwe van nr. 112 pagina 60 bij in / blad 60, nummer 128
1797 - 1803 Johannes Betzes, Sijtse Arents weduwe bij in / blad 60, nummer 128
1804 - 1805 Johannes Betzes / blad 60, nummer 128
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 171
1812 weduwe Johannis Betzes, volgnummer 19
periode 1812 - 1829
1820 Antje Sytzes Sytzema, weduwe Johannis Betzes, overleden op huisnummer Balk 171
1821 Lykle, zoon van Bauke Lykles Bosma en Rink Johannes Betzema geboren op huisnummer Balk 171
1827 Frouwkjen, dochter van Jotje Piers Bosman en Berber Ottes de Beer overleden op huisnummer Balk 171
volkstelling 1829, blad 236
1829 Johan Frederik Christoffel Sluijter, zadelmaker
periode 1830 - 1840
1831 Jetske, dochter van J.F.C. Sluijter en Janneke Annes Schaafsma geboren op huisnummer Balk 171
1835 Jetske, dochter van J.F.C. Sluijter en Janneke Annes Schaafsma geboren op huisnummer Balk 171
volkstelling 1840, huisnummer Balk 171
1840 Johan Frederik Christoffel Sluijter, slager en zadelmaker
periode 1841 - 1849
1841 Anna Hendrika, dochter van J.F.C. Sluijter en Janneke Annes Schaafsma geboren op huisnummer Balk 171
woningregister 1849 - 1859 blad 324; huisnummer Balk 171 / 229
1849 - 1859 Obe Rijstra, koopman ( * 1798 te Tjerkgaast)
woningregister 1859 - 1869 blad 107; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 105; huisnummer Balk 229
1859 - 1869 stalling
woningregister 1869 - 1879 blad 63; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 105; volgnummer 309
1869 - 1879 bergplaats en stalling
1878 sloop
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 162 kadastrale gemeente Balk A nummer 573
1879 bouw postkantoor met directeurswoning postkantoor zie Dubbelstraat A 104
1880 - 1885 Jan Diederik Doorman, directeur postkantoor
1880 - 1885 Ymkjen Bijlsma, dienstbode
1885 - 1890 Johannes Bloemsma, directeur postkantoor
1886 - 1888 Ytje Hendriks Vlietstra, dienstbode
1886 - ???? Wietske de Boer, dienstbode
1889 -1890 Antje Tietzema, dienstbode
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 327; huisnummer Balk 229
1890 - 1890 Johannes Bloemsma, directeur postkantoor ( * 30 oktober 1845 te ?); hoofd
1890 - 1890 Antje Tietzema, werkmeid ( * 26 februari 1870 te Joure); inwonend
1890 - 1894 Luborius Willem Vollers jr., directeur postkantoor ( * 5 oktober 1850 te Weesp); hoofd
1890 - 1891 Baukje Krol, dienstmeid ( * 1 februari 1866 te Lieve Vrouwenparochie); inwonend
1892 - 1893 Annigje Hogendorff, dienstmeid ( * 24 januari 1869 te Balk); inwonend
1893 - 1894 Teatske Haga, dienstmeid ( * 18 april 1871 te Ruigahuizen); inwonend
1894 - 1900 Arie Boot, directeur postkantoor ( * 10 april 1848 te Gouda); hoofd
1894 - 1894 Hotske Posthuma, dienstmeid ( * 18 juli 1871 te Sondel); inwonend
189? - 1897 Uilkje Pietersma, dienstmeid ( * 6 juli 1876 te Balk); inwonend
1896 - 1898 Jacoba Lamberto van Rijswijk, huishoudster ( * 26 oktober 1858 te Gouda); inwonend
1898 - 1900 Maria Neeltje de Bruin, huishoudster ( * 3 september 1864 te Broek ZH); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 325; huisnummer Balk 229 / 353
1900 - 1906 Arie Boot, directeur postkantoor ( * 10 april 1848 te Gouda); hoofd
1900 - 1902 Maria Neeltje de Bruin, huishoudster ( * 3 september 1864 te Broek ZH); inwonend
1900 - 1910 Wimmigje Hofstra, dienstbode ( * 27 augustus 1878 te Balk); inwonend
1901 - 1901 Maria Hendrica Carolina Kleinman, huishoudster ( * 26 september 1867 te Amsterdam); inwonend
1906 - 1908 Harm Alberts Addens, directeur postkantoor ( * 18 juli 1863 te Bellingwolde); hoofd
1908 - 1910 Willem Gerard Tuning, directeur postkantoor ( * 23 augustus 1861 te Vlissingen); hoofd
1908 - 1909 Andries van der Ven, klerk ter postkantoor
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 353 / 388
1910 - 1911 Willem Gerard Tuning,
1911 - 1915 Andreas Willem de Vries
1916 - 1916 Jacobus Johannes Noteman
1916 - 1918 Sebastiaan Jan Hermanus Wesselink
1919 - 1920 Antonie Laurens Smeenk
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 27; huisnummer Balk 353
1910 - 1911 Willem Gerard Tuning, directeur postkantoor ( * 23 augustus 1861 te Vlissingen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 185; huisnummer Balk 353 / Balk 388
1911 - 1915 Andreas Willem de Vries, directeur postkantoor ( * 8 december 1877 te Heerenveen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 25; huisnummer Balk 388
1916 - 1916 Jacobus Johannes Noteman, directeur postkantoor ( * 19 januari 1880 te Dordrecht); hoofd
bevolkingsregister 1911-1920 W-Z blad 40; huisnummer Balk 388
1916 - 1918 Sebastiaan Jan Hermanus Wesselink, directeur postkantoor ( * 16 november 1879 te Joure); hoofd
bevolkingsregister 1911-1920 S blad 112; huisnummer Balk 388
1919 - 1920 Antonie Laurens Smeenk, directeur postkantoor ( * 4 februari 1882 te Heerde); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 361; huisnummer Balk 412
1920 - 1922 Antonie Laurens Smeenk, directeur postkantoor ( * 4 februari 1882 te Heerde); hoofd
1923 - 1930 Harmen Bijl , directeur post- en telegraafkantoor ( * 6 januari 1876 te Wolvega); hoofd
1923 - 1923 Gerritjen Wybrigjen Horstman, dienstbode ( * 9 september 1901 te Bolsward)
1923 - 1924 Janke van Strien, dienstbode ( * 14 maart 1899 te Oudega HON)
1924 - 1924 Lolkjen Wiersma, dienstbode ( * 9 januari 1899 te Dedgum)
1924 - 1926 Berber Bouma, dienstbode ( * 17 maart 1898 te Grouw)
1926 - 1929 Gerritje Lasker, dienstbode ( * 24 juli 1906 te Oosterzee)
1929 - 1930 Eelkje Klaver, dienstbode ( * 6 mei 1910 te Vledder)
1930 - 1930 Cornelis Vreeling, kantoorhouder posterijen ( * 30 september 1886 te Peperga); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 331; huisnummer Balk 397
1931 - 1933 Cornelis Vreeling, directeur postkantoor ( * 4 februari 1882 te ); hoofd
1933 - 1938 Jan van der Zee, directeur postkantoor ( * 14 mei 1899 te Sneek); hoofd
1938 - 197? familie Koekoek, kantoorhouder
 
1974 - 1989 peuterspeelzaal 't Plankje
1989 - 2008 onderdeel gemeentekantoor
2005 - 2007 Delphion, begane grond
2008 - heden Bibliotheek Balk
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 27-12-2022