Dubbelstraat 7 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 148, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 169  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 107, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 7  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 1 hisgiscode: 1120

eigenaren

eigenaar in 1715: Pieter Meines
eigenaar in 1725: Edger Sjoerds
eigenaar in 1739: Meintze Edgers
eigenaar in 1742: Meintze Meinerts erven
eigenaar in 1758: Meine Pieters
eigenaar in 1762: Sybren Herkes
eigenaar in 1775: Sybren Herkes Erven
eigenaar in 1797: Auke Jottjes
eigenaar in Pieter Baukes Poppes
eigenaar in 1832 OAT: Joeke Jans Sterkenburg, politiedienaar te Balk
verkoop in 1836 aan: Harmen Obbes Bosma, agent van politie te Balk
verkoop van 9 m2 in 1850 aan: Sikke Poppes, grossier te Balk,
verkoop in 1860 aan: jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
verkoop in 1899 aan: mr. Poppe Sikkes Poppes, landeigenaar te Balk
bij boedelscheiding in 1908 aan: mr. Cornelis Jan Tromp, kandidaat notaris, advocaat te Balk
   
   
Balk A 107
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

107 vernummerd in 1851 naar 374, 375
374 komt uit 343, 107
375 komt uit 107
374 vernummerd in 1889 naar 672
375 vernummerd in 1889 naar 678
672 vernummerd in 1893 naar 705, 706 zie Balk A 106
678 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
 

 

 

 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
bron: Leeuwarder Courant van 1 december 1826
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 1 juli 1836
 
 
 
foto 025-001 beschikbaar gesteld door A. van der Werf - Groenhof
De gevel vlak achter de boom is dit adres. De woning is gesloopt in 1954 om plaats te maken voor de bouw van de coöperatieve boerenleenbank.
 
foto 200-190 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Links de secretarie van de gemeente Gaasterland rond 1950 en rechts de voormalige woning van de veldwachter. ook een tijdje bewoond geweest door de familie Feenstra. Daarna gesloopt.
 
foto 024-002 beschikbaar gesteld door Durk Wortman
De Dubbelstraat vanuit de lucht. Bij de rode peil het adres Dubbelstraat 7. De woning is gesloopt in 1955 om ruimte te maken voor de bouw van de Raiffeissenbank in 1958.
foto beschikbaar gesteld door Marten Dijkstra
zie verder: Dubbelstraat 13
 
De entree van het gemeentehuis van 1989 - 2019
 
bron: Leeuwarder Courant van 21 maart 2018
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 169; 1859 - 1910 Balk 227; 1910 - 1914 Balk 351; 1914 - 1920 Balk 386; 1921 - 1930 Balk 410; 1931 - 1953 Balk 395; 1953 - sloop Dubbelstraat 7
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Pieter Meines / Klaas Tiercks; blad 93, nummer 148
1717 - 1718 Pieter Meines / Klaas Tiercks; blad 93, nummer 148
1721 - 1722 Pieter Meines weduwe / Tjetske Harmens Jans wed; blad 124, nummer 148, olde huysinghe leggende op de val
1725 - 1730 Edger Sjoerds / ---- ; blad 124, nummer 148, een vervallen huizinghe en stallinghe
1733 Edger Sjoerds / ---- ; blad 124, nummer 148, stallinge
1739 Meintze Edgers / Bonte Harmens; blad 124, nummer 148, huysinghe niets waerdigh
1742 - 1750 Meintze Meinerts erven / ---; blad 124, nummer 148, huysinghe niets waerdigh
1758 Meine Pieters / Allert Voetman; blad 124, nummer 150
1762 - 1774 Sybren Herkes / zelf; blad 124, nummer 150
1775 Sybren Herkes Erven / zelf; blad 178, nummer 161, te voren 150
1776 - 1785 Sybren Herkes Erven / zelf; blad 178, nummer 161
1786 - 1792 Sybren Herkes Erven / zelf; blad 179, nummer 161
1793 Sybren Herkes Erven / Reyn Douwes; blad 179, nummer 161
1794 - 1795 Sybren Herkes Erven / Johannes Faber; blad 179, nummer 161
1797 Auke Jottjes / Jacob Hylkes; blad 179, nummer 161
1798 - 1800 Auke Jottjes / G?. Tijssema; blad 179, nummer 161
1801 - 1804 Auke Jottjes / Sierk Ypes; blad 179, nummer 161
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 169
1812 Boucke Feenstra, volgnummer 51
  Bauke Wybrandus Feenstra, zilversmid ( * 23 november 1761 te Franeker) overleden 1826 op nr. Balk 68
periode 1812 - 1829
1829 Uilkje, dochter van Joeke Jans Sterkenburg en Diewke Jans van Noord geboren op nummer 169
volkstelling 1829 blad , huisnummer Balk 169
1829 Joeke Jans Sterkenburg, agent van politie
 
1831 Pieter Halbes Drijfhout, wagenmakersknecht ( * 14 augustus 1808 te Balk)
volkstelling 1840; huisnummer Balk 169
1840 Harmen Obbes Bosma, veldwachter ( * 11 december 1795 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 321; huisnummer Balk 169 / 227
1849 - 1859 Harmen Obbes Bosma, veldwachter ( * 11 december 1795 te Balk); hoofd
1851 - 1852 Ieke Schaap, dienstbode ( * 1818 te Joure)
woningregister 1859 - 1869 blad 106; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 375; huisnummer Balk 227
1859 - 1862 Harmen Obbes Bosma, veldwachter ( * 11 december 1795 te Balk); hoofd
1862 - 1864 Hinke Jongstra, weduwe Harmen Obbes Bosma, zonder beroep ( * 26 december 1812 te Sloten)
1864 - 1869 Johannes Bernardus de Rooij, veldwachter ( * 19 juli 1829 te Marssum); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 63; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 375; volgnummer 315
1869 - 1879 Johannes Bernardus de Rooy, veldwachter ( * 19 juli 1829 te Marssum); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 85; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 375
1880 - 1888 Johannes Bernardus de Rooy, veldwachter ( * 19 juli 1829 te Marssum)
1888 - 1890 Gertje Klaver,weduwe Johannes de Rooy, zonder beroep ( * 12 april 1827 te Dokkum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 325; huisnummer Balk 227
1890 - 1895 Gertje Klaver, weduwe Johannes de Rooy, zonder beroep ( * 12 april 1827 te Dokkum); hoofd
1895 - 1900 Geert Heins Bos, veldwachter ( * 27 augustus 1858 te Rotsterhaule); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 323; huisnummer Balk 227 / 351
1900 - 1910 Geert Heins Bos, gemeenteveldwachter ( * 27 augaustus 1858 te Rotsterhaule); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 351 / 386
1910 - 1920 Geert Bos
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 134; huisnummer Balk 351 / Balk 386
1911 - 1920 Geert Heins Bos, gemeenteveldwachter ( * 27 augaustus 1858 te Rotsterhaule); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 359; huisnummer Balk 410
1921 - 1930 Geert Heins Bos, gemeenteveldwachter / zonder beroep ( * 27 augustus 1858 te Rotsterhaule); hoofd
1921 - 1930 Jantje van der Schuit, weduwe Hendrik Berkenbosch, huishoudster ( * 29 augustus 1852 te Balk)
bevolkingsregster 1931 - 1939 blad 329; huisnummer Balk 395
1931 - 1931 Geert Heins Bos, zonder beroep ( * 27 augustus 1858 te Rotsterhaule); hoofd
1931 - 1931 Jantje van der Schuit, weduwe Hendrik Berkenbosch, huishoudster ( * 29 augustus 1852 te Balk)
1931 - 1939 Johannes Hofstra, veehouder ( * 20 november 1871 te Balk); hoofd
1931 - 1932 Trijntje Hofstra, zuster, zonder beroep ( * 21 februari 1870 te Balk); inwonend
 
1939 - 1950  
1950 - 1955 sloop in 1955
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 27-12-2022