Dubbelstraat 9 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 168  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 108, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 9  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 1 hisgiscode: 1121

eigenaren

  huis waarschijnlijk gebouwd rond 1770
eigenaar in 1775: Jakle Abes
eigenaar in 1803: Auke Jottjes
   
eigenaar in 1832: Age Michiels Tromp koopman te Balk
   
verkoop in 1892 aan: Halbe Jans Doele, timmerman te Balk
bij boedelscheiding in 1927 aan: Bontje Sikkes de Jong, weduwe van Halbe Jans Doele
verkoop in 1930 aan: Hendrik Schram, veehouder te Wijckel
   
   
   
   
   
Balk A 108
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

108 vernummerd in 1889 naar 679
679 ongewijzigd tot 1928
 
 
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
 
foto 025-001 beschikbaar gesteld door A. van der Werf - Groenhof
Het kozijn uiterst rechts hoort bij Dubbelstraat A 108. De woning is gesloopt in 1954 om plaats te maken voor de bouw van de coöperatieve boerenleenbank.
 
bewoners
huisnummers 1812 - 1859 Balk 168; 1859 - 1910 Balk 226; 1910 - 1914 Balk 350; 1914 - 1920 Balk 385; 1920 - 1930 Balk 409; 1930 - 1953 Balk 394; 1953 - sloop Dubbelstraat 9
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1774 geen vermelding
1775 - 1777 Jakle Abes / Ernst Gerrits; blad 177, nummer 160
1779 - 1785 Jakle Abes / zelf; blad 177, nummer 160
1786 Jakle Abes / zelf; blad 178, nummer 160
1790 - 1791 Jakle Abes / Sybren Pieters; blad 178, nummer 160
1792 - 1801 Jakle Abes / zelf; blad 178, nummer 160
  % Jackle Abes= ongehuwd overleden op 12 juli 1806 te Balk
1802 huizinge ledig; blad 178, nummer 160
1803 - 1804 Auke Jottjes / zelf; blad 178, nummer 160
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 168
1812 Martinus H Westendorp, volgnummer 222
1812 Jac. Westendorp, volgnummer 222
periode 1812 - 1829
   
volkstelling 1829, blad 233, huisnummer Balk 168
1829 Cornelis Dirks Tjessema, timmerman
periode 1830 - 1840
1836 Jeltje Boukes Poppes geboren op het adres Balk 168
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 168
1840 Halbe Hanzes Drijfhout, wagenmaker
woningregister 1849 - 1859 blad 320; huisnummer Balk 168 / 226
1849 - 1853 Wybe Tietema, ( * 11 januari 1809 te Oldeberkoop); hoofd
1853 - 1859 Maria Margaretha van Broekhuizen, wed. Jacobus Albertus Kuitert, zonder beroep ( * 1799 te Wijk, NB)
woningregister 1859 - 1869 blad 106; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 108; huisnummer Balk 226
1859 - 186? Lippe van der Veer,
186? - 1869 Jelle Johannes Schaafsma, klokmaker ( * 30 maart 1833 te Joure); hoofd
1865 - 1865 Hobbe Nolkes Wouda, rijkscommies? ( * 5 november 1807 te Sneek); kostganger
1869 - 1869 Durk Wijma, klerk? ( * 18 december 1841 te Oudwoude); kostganger
woningregister 1869 - 1879 blad 64; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 108; volgnummer 316
1869 - 1879 Jelle Johannes Schaafsma, klokmaker ( * 30 maart 1833 te Joure); hoofd
1869 - 186? Durk Daniëls Wijma, klerk ( * 18 december 1841 te Oudwoude); kostganger
1869 - 186? Ids Jans de Vries, kramer ( * 5 november 1845 te Balk); kostganger
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 4; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 108
1880 - 1890 Jelle Johannes Schaafsma, klokmaker ( * 30 maart 1833 te Joure); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 324; huisnummer Balk 226
1890 - 1892 Jelle Schaafsma, verversknecht ( * 30 maart 1833 te Joure); hoofd
1892 - 1900 Halbe Doele, timmerman ( * 17 maart 1850 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 322; huisnummer Balk 226 / 350
1900 - 1910 Halbe Doele, timmerman ( * 17 maart 1850 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 27; huisnummer Balk 350 / 385
1910 - 1920 Halbe Doele
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 31; huisnummer Balk 350 / Balk 385
1911 - 1910 Halbe Doele, timmerman ( * 17 maart 1850 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 358; huisnummer Balk 409
1921 - 1927 Halbe Doele, aanspreker ( * 17 maart 1850 te Balk); hoofd
1927 - 1930 Bontje de Jong, weduwe Halbe Doele, zonder beroep ( * 11 oktober 1848 te Sloten, Frl); hoofd
1929 - 1930 Joukjen Schaafsma, huishoudster ( * 29 mei 1878 te Balk)
1930 - 1930 Hendrik Stoffels Schram, winkelier ( * 31 augustus 1876 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 328; huisnummer Balk 394
1931 - 1933 Hendrik Stoffels Schram, winkelier ( * 31 augustus 1876 te Balk); hoofd
1933 - 1934 Pietje Hemrica, weduwe Hendrik Schram, ( * 6 september 1894 te Garijp); hoofd
1933 - 1934 Reino Regeling, dienstbode ( * 18 februari 1916 te Poppingawierr)
1934 - 1936 Herre Zijlstra, winkelier ( * 25 maart 1907 te Uitwellingerga); hoofd
1936 - 1936 Jelte Hooisma, slager ( * 24 oktober 1911 te Joure); hoofd
1936 - 1939 Idskjen Brinksma, weduwe Bokke van der Wal, ( * 6 oktober 1867 te Balk); hoofd
 
1939  
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 27-12-2022