Dubbelstraat 25 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 145, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 163  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 115, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 25  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 5 hisgiscode: 1128

eigenaren

eigenaar in 1715: Rintie Wybes
eigenaar in 1721: Rintie Wybes erven
eigenaar in 1739: Bartle Jurjens
eigenaar in 1775: Bartle Jurjens weduwe en erven
eigenaar in 1792: Buiten Armen te Balk
eigenaar in 1832: Algemene Armvoogdij te Balk
   
   
   
verkoop in 1926 aan: Hendrik Boonstra, logementhouder te Balk
   
   
   
   
Balk A 115
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

115 vernummerd in 1889 naar 688
688 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 115 rond 1910
het pand rond 1910
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 163; 1859 - 1910 Balk 220; 1910 - 1914 Balk 341; 1914 - 1920 Balk 376; 1920 - 1930 Balk 401; 1930 - 1953 Balk 386; 1953 - ???? Dubbelstraat 25
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Rintie Wybes / ----- ; blad --, nummer 145, te huur voor tien, dogh is door verleden stromwinden vrij wel te waijd
1716 Rintie Wybes / ----- ; blad 91, nummer 145
1717 - 1718 Rintie Wybes / ----- ; blad 93, nummer 145
1721 - 1729 Rintie Wybes erven / Arent Bick; blad 124, nummer 145
1730 -1733 Rintie Wybes erven / ---- ; blad 124, nummer 145
1739 - 1747 Bartle Jurjens / zelf; blad 124, nummer 145, een spinhuys bij nummer 141
1748 - 1750 Bartle Jurjens weduwe / --- ; blad 124, nummer 145, een klein huisje bij nummer 141
1758 - 1774 Bartle Jurjens weduwe / --- ; blad 124, nummer 147, een spinhuys bij nummer 143
  % Een spinhuis is een werkhuis of fabriekshuis en een voorloper van de fabriek, waar een aantal mensen bijeen waren die dezelfde of een gelijksoortige activiteit ontplooiden, in dit geval spinnen. We kennen dit begrip vooral in de betekenis van een gevangenis, waar vrouwelijke gedetineerden onder vaak erbarmelijke omstandigheden dit werk in dwangarbeid moesten verrichten. bron: wikipedia
1775 Bartle Jurjens weduwe en erven / zelf; blad 177, nummer 155, te voren 147, een spinhuys bij nummer 151
1776 - 1780 Bartle Jurjens weduwe en erven / Jurjen Barts; blad 177, nummer 155, een spinhuys
1782 - 1784 Bartle Jurjens weduwe en erven / Jurjen Barts weduwe; blad 177, nummer 155, een spinhuys
1785 Bartle Jurjens weduwe en erven / leedigh; blad 177, nummer 155, een spinhuys
1786 - 1791 Bartle Jurjens weduwe en erven / leedigh; blad 178, nummer 155, een spinhuys
1792 - 1804 Buiten Armen te Balk / door armen bewoond; blad 178, nummer 155
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 163
1812 Willem Ages, volgnummer 4
1812 Durk Pieter Pelsma, volgnummer 149
1812 Sjoerd Durks (Pelsma), volgnummer 149
periode 1812 -1829
1812 Hansjen, dochter van Hans Jans de Blaauw en Jantjen Obbes Feenstra overleden op huisnummer Balk 163
volkstelling 1829
1829 Sjoerd Durks Pelsma
periode 1830 - 1840
1830 Richt Jurjens Visser, getrouwd met Sjoerd Durks Pelsma, overleden op huisnummer Balk 163
1833 Jantjen, dochter van Marten Jans Homma en Idskjen Andries Martena geboren op Balk 163
1833 Zetske, dochter van Willem Hendriks de Jong en Geeske Sibbeles Pietersma geboren op Balk 163
1838 Sibbele, zoon van Willem Hendriks de Jong en Geeske Sibbeles Pietersma geboren op Balk 163
volkstelling 1840; huisnummer Balk 163
1840 Froukjen Koenraads Feenstra, weduwe Hendrik Kaspers Betz, werkvrouw
1840 Rinze Teunis de Jong, schippersknecht
periode 1841 - 1848
1847 Pieter Johannes de Winter, slager, overleden op huisnummer 163
woningregister 1849 - 1859 blad 315; huisnummer Balk 163 / 220
1849 - 185? Sybren Pieters de Jong, werkman
woningregister 1859 - 1869 blad 102; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 115, huisnummer Balk 220
1859 - 1869 Yke Nannes van der Goot,
1867 - 1869 Antje S. Arends,
woningregister 1869 - 1879 blad 65; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 115, volgnummer
1869 - 1873 Yke Nannes van der Goot,
1869 - 1879 Eelkje Ykes van der Goot, naaister
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 6; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 115
1880 - 1890 Evert Johannes Hofstra, arbeider ( * 10 maart 1843 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 314; huisnummer Balk 220
1890 - 1900 Evert Johannes Hofstra, koopman in petroleum ( * 10 maart 1843 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 311; huisnummer Balk 220 / 341
1900 - 1910 Evert Johannes Hofstra, petroleumkoopman ( * 10 maart 1843 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 78; huisnummer Balk 341 / 376
1911 - 1920 Evert Johannes Hofstra, petroleumventer ( * 10 maart 1843 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 350; huisnummer Balk 401
1921 - 1925 Evert Johannes Hofstra, petroleumventer ( * 10 maart 1843 te Balk); hoofd
1921 - 1925 Eeke van der Goot, weduwe van Evert J. Hofstra, ( * 22 september 1844 te Balk); hoofd vanaf 1925
1925 - 1926 Johannes Hofstra, voerman ( * 20 november 1871 te Balk); hoofd
1926 - 1930 garage
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 29; huisnummer Balk 386
1931 - 1939 garage
 
1939 - 19?? garage
  slijterij
1987 - 1990 groentewinkel "De Toekomst"
1990 - 1996 "Us Poppehûs"
  snackbar "Fellows"
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 163; 1859 - 1890 Balk 220; 1890 -1910 Balk 220a; 1910 - 1914 Balk 341a; 1914 - 1920 Balk 376a;
     
woningregister 1859 - 1869 blad 103; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 115, huisnummer Balk 220
1859 - 1869 Tjeerd Pieters Pietersma
woningregister 1869 - 1879 blad 65; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 115, volgnummer ???
1869 - 1879 Tijs Gerrits Jansma,
  Gerrit Maikes de Graaf, schoenmakersknecht
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 6; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 115
1880 - 1890 Trijntje ten Dam, weduwe Tijs Jansma ( * 27 april 1829 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 315; huisnummer Balk 220a
1890 - 1900 Trijntje ten Dam, weduwe Tijs Jansma ( * 27 april 1829 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 312; huisnummer Balk 220a / 341a
1900 - 1907 Trijntje ten Dam, ( * 27 april 1829 te Koudum); hoofd
1900 - 1910 Jacob Jansma, arbeider ( * 24 juni 1852 te Balk); hoofd vanaf 1907
1900 - 1910 Grietje Jansma, ( * 13 augustus 1861 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 178; huisnummer Balk 341a / 376a vervallen
1910 - 1920 Jacob Jansma, arbeider ( * 24 juni 1852 te Balk); hoofd
1910 - 1920 Grietje Jansma, zuster, zonder beroep ( * 12 november 1861 te Balk)
1910 - 1920 Hendrikje Jansma, niet verwant ( * 13 augustuis 1882 te Balk)
   
 
 
Dubbelstraat
prentbriefkaart 080-168 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
De Dubbelstraat rond 1910. De wonming geheel rechts is Dubbelstraat 25 (1953)
 
groentewinkel "De Toekomst"
 
  groentewinkel De Toekomst
opening De Toekomst
bron: Balkster Courant van 3 december 1987
 
 
 
groetenwinkel De Toekomst
bron: Balkster Courant van 8 september 1988
 
bron: Balkster Courant van 12 oktober 1989 >>>
 
"Us Poppehûs"
 
Us Poppehus
bron: Balkster Courant van 5 april 1990
Us Poppehus
Op de foto v.l.n.r. exploitatnte Geeske Visser, haar zoon Ronald, dochter Esther, mevr. Visser sr., de zus van Geeske en diens zoon Rolf
 
fotograaf Frans Mulder
 
bron: Balkster Courant van 19 december 1996
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 11-03-2022