Dubbelstraat 20 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, 140, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 157  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 124, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 20  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 6 hisgiscode: 1137

eigenaren

eigenaar in 1700: Anne Jarigs: Huysinge in de Dubbelstraet binnen Balk
bron: floreencohier  
eigenaar in 1715: Albert Euwes
eigenaar in 1729: Bartle Jurjens
eigenaar in 1745: Jan Toddeke
eigenaar in 1762: Hendrik Kroon
eigenaar in 1766: Diaconie van Harich
eigenaar in 1775: Marten Andries
eigenaar in 1803: Hendrik Berends (Spoelstra), visser
verkoop in 1814 aan: Theodorus Neijts, koperslager te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Theodorus Neyts, ketellapper te Balk
verkoop in 1850 aan: Lieuwe Klazes Visser, landbouwer te Harich
bij boedelscheiding in 1862 aan: Haitje Lieuwes Visser, te Harich
verkoop in 1873 aan: Joachim Ages Tromp, koopman te Balk
verkoop in 1906 aan: Sjoukje de Kroon, winkelierster te Balk
verkoop in 1911 aan; Hendrik Kortekamp schipper te Balk
verkoop in 1918 aan: Meine Bosma, olieslagersknecht te Balk
verkoop in 1924 aan: Lieuwe Brameijer, brievensteller te Balk
   
Balk A 124 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

124 vernummerd in 1892 naar 699
699 komt uit 124, 558
699 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 124
de middelste woning is A 124

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 157; 1859 - 1910 Balk 213; 1910 - 1914 Balk 330; 1914 - 1920 Balk 356; 1920 - 1930 Balk 380; 1930 - 1953 Balk 366; 1953 - sloop Dubbelstraat 20
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Albert Euwes / Harmen 'd Jagers weduwe; blad 90, nummer 140
1717 - 1718 Albert Euwes / Harmen 'd Jagers weduwe; blad 92, nummer 140
1721 - 1722 Albert Euwes / Bouwe Harighs; blad 123, nummer 140
1725 Albert Everts / Sijtie Jans; blad 123, nummer 140
1729 - 1742 Bartle Jurjens / zelfs; blad 123, nummer 140
1745 - 1750 Jan Toddeke / zelfs; blad 123, nummer 140
1758 Jan Toddeke erven / ----- ; blad 123, nummer 142
1762 Hendrik Kroon / Jan Roekeboer; blad 123, nummer 142
1764 - 1764 Hendrik Kroon / Jan Willems; blad 123, nummer 142
1765 Hendrik Kroon / Jan Willems weduwe; blad 123, nummer 142
1766 - 1770 Diaconie van Harich / Jan Willems weduwe; blad 123, nummer 142
1771 - 1772 Diaconie van Harich / Claas Rintjes; blad 123, nummer 142
1773 - 1774 Diaconie van Harich / Jurjen Barts; blad 123, nummer 142
1775 Marten Andries / Bette Jarigs; blad 176, nummer 150 te voren 142
1776 - 1777 Marten Andries / Bette Jarigs; blad 176, nummer 150
1779 - 1785 Marten Andries / Bette Jarigs weduwe; blad 176, nummer 150
1786 Marten Andries / Bette Jarigs weduwe; blad 177, nummer 150
1787 - 1797 Marten Andries / zelf; blad 177, nummer 150
1798 - 1802 Marten Andries / Hendrik Beerents; blad 177, nummer 150
1803 - 1804 Hendrik Berends / zelf; blad 177, nummer 150
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 157
1812 Hendrik Berends, volgnummer 18
periode 1812 - 1829
1816 Wilhelmina, dochter van Theodorus Neijts en Trijntje Alts Jouwstra geboren op huisnummer 157
1821 Catharina, dochter van Theodorus Neijts en Grietje Aukes Coldeweyer geboren op huisnummer Balk 157
1822 Johannes Antonius, zoon van Theodorus Neijts en Grietje Aukes Coldeweyer geboren op huisnr. Balk 157
1825 Meintje, dochter van Theodorus Neijts en Grietje Aukes Coldeweyer geboren op huisnummer Balk 157
1828 Aukje, dochter van Theodorus Neijts en Grietje Aukes Coldeweyer geboren op huisnummer Balk 157
volkstelling 1829 blad 219, huisnummer Balk 157
1829 Theodorus Neijts
periode 1830 - 1840
1831 Jeltje, dochter van Theodorus Neijts en Grietje Aukes Coldeweyer geboren op huisnummer Balk 157
1832 Jeltje, dochter van Theodorus Neijts en Grietje Aukes Coldeweyer geboren op huisnummer Balk 157
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 157
1840 Theodorus Neijts, ketelboeter ( * 15 mei 1783 te Overpelt); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 301; huisnummer Balk 157 / 213
1849 - 1856 Theodorus Neijts, ketelboeter ( * 15 mei 1783 te Overpelt); hoofd
1849 - 1859 Grietje A. Coldeweijer, ( * 1789 te Nijemirdum)
  Hilbrand Kroon, timmerman ( *
woningregister 1859 - 1869 blad 100; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 124; huisnummer Balk 213
1859 - 1869 Grietje A. Coldeweijer,
1859 - 1869 Hilbrand Hillebrands. Kroon ( * 6 maart 1831 te Gaast); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 9; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 124, volgnummer 7 / 32?
1869 - 1879 Hilbrand Hilbrands Kroon, timmerknecht ( * 6 maart 1831 te Gaast); hoofd
1869 - 1879 Grietje Coldeweijer,
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 8; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 124
1880 - 1890 Hilbrand Hilbrands Kroon, timmerman ( * 6 maart 1831 te Gaast); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 306; huisnummer Balk 213
1890 - 1900 Hilbrand Kroon, timmerknecht ( * 6 maart 1831 te Gaast); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 302; huisnummer Balk 213 / 330
1900 - 1905 Hilbrand Kroon, winkelier ( * 6 maart 1831 te Gaast); hoofd
1900 - 1910 Sjoukjen Kroon, winkelierse ( * 15 augustus 1857 te Balk); hoofd vanaf 1905
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 330 / 356
1910 - 1911 Sjoukjen Kroon
1911 - 1918 Hendrik Kortekamp
1918 - 1920 Meine Bosma,
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 76; huisnummer Balk 330
1911 - 1911 Sjoukjen Kroon, winkelierse ( * 15 augustus 1857 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 76; huisnummer Balk 330 / Balk 356
1911 - 1918 Hendrik Kortekamp, aardappelkoopman ( * 25 november 1838 te Sloten Frl); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 143; huisnummer Balk 356
1918 - 1920 Meine Bosma, gasfitter ( * 18 juli 1867 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 337; huisnummer Balk 380
1921 - 1924 Meine Bosma, plaatwerker ( * 18 juli 1867 te Balk); hoofd
1924 - 1930 Frans Brameijer, zonder beroep ( * 14 maart 1854 te Bolsward); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 308; huisnummer Balk 366
1931 - 1939 Frans Brameijer, zonder beroep ( * 14 maart 1854 te Bolsward); hoofd
1939 - 1939 Pietje Herrema, huishoudster ( * 21 april 1880 te Marssum)
 
1939 - 1967  
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 23-07-2023