Dubbelstraat 20 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, 140, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 157  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 124, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 20  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 6 hisgiscode: 1137

eigenaren

eigenaar in 1700: Anne Jarigs: Huysinge in de Dubbelstraet binnen Balk
bron: floreencohier  
eigenaar in 1715: Albert Euwes
eigenaar in 1729: Bartle Jurjens
eigenaar in 1745: Jan Toddeke
eigenaar in 1762: Hendrik Kroon
eigenaar in 1766: Diaconie van Harich
eigenaar in 1775: Marten Andries
eigenaar in 1803: Hendrik Berends (Spoelstra), visser
verkoop in 1814 aan: Theodorus Neijts, koperslager te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Theodorus Neyts, ketellapper te Balk
verkoop in 1850 aan: Lieuwe Klazes Visser, landbouwer te Harich
bij boedelscheiding in 1862 aan: Haitje Lieuwes Visser, te Harich
verkoop in 1873 aan: Joachim Ages Tromp, koopman te Balk
verkoop in 1906 aan: Sjoukje de Kroon, winkelierster te Balk
verkoop in 1911 aan; Hendrik Kortekamp schipper te Balk
verkoop in 1918 aan: Meine Bosma, olieslagersknecht te Balk
verkoop in 1924 aan: Lieuwe Brameijer, brievensteller te Balk
   
Balk A 124 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

124 vernummerd in 1892 naar 699
699 komt uit 124, 558
699 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 124
de middelste woning is A 124

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 157; 1859 - 1910 Balk 213; 1910 - 1914 Balk 330; 1914 - 1920 Balk 356; 1920 - 1930 Balk 380; 1930 - 1953 Balk 366; 1953 - sloop Dubbelstraat 20
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Albert Euwes / Harmen 'd Jagers weduwe; blad 90, nummer 140
1717 - 1718 Albert Euwes / Harmen 'd Jagers weduwe; blad 92, nummer 140
1721 - 1722 Albert Euwes / Bouwe Harighs; blad 123, nummer 140
1725 Albert Everts / Sijtie Jans; blad 123, nummer 140
1729 - 1742 Bartle Jurjens / zelfs; blad 123, nummer 140
1745 - 1750 Jan Toddeke / zelfs; blad 123, nummer 140
1758 Jan Toddeke erven / ----- ; blad 123, nummer 142
1762 Hendrik Kroon / Jan Roekeboer; blad 123, nummer 142
1764 - 1764 Hendrik Kroon / Jan Willems; blad 123, nummer 142
1765 Hendrik Kroon / Jan Willems weduwe; blad 123, nummer 142
1766 - 1770 Diaconie van Harich / Jan Willems weduwe; blad 123, nummer 142
1771 - 1772 Diaconie van Harich / Claas Rintjes; blad 123, nummer 142
1773 - 1774 Diaconie van Harich / Jurjen Barts; blad 123, nummer 142
1775 Marten Andries / Bette Jarigs; blad 176, nummer 150 te voren 142
1776 - 1777 Marten Andries / Bette Jarigs; blad 176, nummer 150
1779 - 1785 Marten Andries / Bette Jarigs weduwe; blad 176, nummer 150
1786 Marten Andries / Bette Jarigs weduwe; blad 177, nummer 150
1787 - 1797 Marten Andries / zelf; blad 177, nummer 150
1798 - 1802 Marten Andries / Hendrik Beerents; blad 177, nummer 150
1803 - 1804 Hendrik Berends / zelf; blad 177, nummer 150
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 157
1812 Hendrik Berends, volgnummer 18
1816 Wilhelmina Neijts, geboren op dit adres
volkstelling 1840; huisnummer Balk 157
1840 Theodorus Neijts, ketelboeter ( * 15 mei 1783 te Overpelt); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 301; huisnummer Balk 157 / 213
1849 - 1856 Theodorus Neijts, ketelboeter ( * 15 mei 1783 te Overpelt); hoofd
1849 - 1859 Grietje A. Coldeweijer, ( * 1789 te Nijemirdum)
  Hilbrand Kroon, timmerman ( *
woningregister 1859 - 1869 blad 100; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 124; huisnummer Balk 213
1859 - 1869 Grietje A. Coldeweijer,
1859 - 1869 Hilbrand Hillebrands. Kroon ( * 6 maart 1831 te Gaast); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 9; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 124, volgnummer 7 / 32?
1869 - 1879 Hilbrand Hilbrands Kroon, timmerknecht ( * 6 maart 1831 te Gaast); hoofd
1869 - 1879 Grietje Coldeweijer,
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 8; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 124
1880 - 1890 Hilbrand Hilbrands Kroon, timmerman ( * 6 maart 1831 te Gaast); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 306; huisnummer Balk 213
1890 - 1900 Hilbrand Kroon, timmerknecht ( * 6 maart 1831 te Gaast); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 302; huisnummer Balk 213 / 330
1900 - 1905 Hilbrand Kroon, winkelier ( * 6 maart 1831 te Gaast); hoofd
1900 - 1910 Sjoukjen Kroon, winkelierse ( * 15 augustus 1857 te Balk); hoofd vanaf 1905
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 330 / 356
1910 - 191? Sjoukjen Kroon, winkelierse ( * 15 augustus 1857 te Balk); hoofd
191? - 1918 Hendrik Kortekamp,
1918 - 1920 Meine Bosma,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 337; huisnummer Balk 380
1921 - 1924 Meine Bosma, plaatwerker ( * 18 juli 1867 te Balk); hoofd
1924 - 1930 Frans Brameijer, zonder beroep ( * 14 maart 1854 te Bolsward); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 308; huisnummer Balk 366
1931 - 1939 Frans Brameijer, zonder beroep ( * 14 maart 1854 te Bolsward); hoofd
1939 - 1939 Pietje Herrema, huishoudster ( * 21 april 1880 te Marssum)
 
1939 - 1967  
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-12-2019