Dubbelstraat 8 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 153  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 129, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 8  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 4 hisgiscode: 1142

eigenaren

   
eigenaar in 1799 Idskjen Bontes
  Idskjen Bontes van der Woude (Woudhuizen)
verkoop in 1819 aan: Jan Ottes de Jong, koopman en schipper te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Jan Ottes de Jong, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 18?? aan: Machiel Jans de Jong, winkelier te Balk
bij boedelscheiding in 18?? aan: Cornelia de Jong, weduwe van Machiel Jans de Jong. te Balk
bij boedelscheiding in 1922 aan: Jan de Jong, koopman te Balk
verkoop in 1928 aan: firma de Vries & van der Wal te Balk
   
   
   
 
2007 >>>
   
Balk A 129
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

129 vernummerd in 1875 naar 523
523 ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 129 rond 1920
de rechter gevel is van Dubbelstraat A 129

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 153; 1859 - 1910 Balk 209; 1910 - 1914 Balk 326; 1914 - 1920 Balk 351; 1920 - 1930 Balk 375; 1930 - 1953 Balk 361; 1953 - sloop Dubbelstraat 8
     
reëelkohieren 1715 -1805
  eigenaar / gebruiker
1715 - 1774 geen vermelding
1775 - 1777 Bonte Harmens weduwe / Henricus Pothof; blad 175, nummer 146
1779 - 1785 Bonte Harmens erven / Henricus Pothof; blad 175, nummer 146
1786 - 1798 Bonte Harmens erven / Henricus Pothof; blad 176, nummer 146
1799 - 1804 Idskjen Bontes / Hendrik Pothof; blad 176, nummer 146
speciekohieren 1748 - 1806
1770 - 1775 Bonte Harmens; blad 62, nummer 138
1776 - 1777 Bonte Harmens overleden; blad 62, nummer 138
1777 Hendrik Groninger, bij in; blad 62, nummer 138
1778 - 1779 Hendrik Groninger, op nummer 3 alhier; blad 62, nummer 138
1777 - 1805 Hendrik Pothof; blad 62, nummer 138
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 153
1812 Hendrik Pothof, volgnummer 168
1812 Kasper Pothof, volgnummer 169
1812 Cornelis Harmen, volgnummer 169
periode 1813 - 1828
1804 - 1819 Hendrik Kaspers Pothof, timmerman
1815 Hendriks Berends Spoelstra overleden op nummer 153
1815 Bonte, zoon van Jurjen Bontes de Jager en Sjoerdje Aukes Visser geboren op nummer 153
1820 - 1829 Jan Ottes de Jong, koopman en schipper ( * 15 januari 1793 te Bakhuizen); hoofd
volkstelling 1829 blad 216; huisnummer Balk 153
1829 Jan Ottes de Jong, koopman ( * 15 januari 1793 te Bakhuizen); hoofd
1829 Meintje Sibles Pietersma, dienstmeid ( * 18 december 1809 te Balk; inwonend
 
1830 - 1839 Jan Ottes de Jong, koopman en schipper ( * 15 januari 1793 te Bakhuizen); hoofd
volkstelling 1840; huisnummer Balk 153
1840 Jan Ottes de Jong, koopman en schipper ( * 15 januari 1793 te Bakhuizen); hoofd
1840 Evertje Jans Kuiper, dienstmeid
woningregister 1849 - 1859 blad 295; huisnummer Balk 153 / 209
1849 - 185? Tjitske Machiels Tromp, weduwe Jan Ottes de Jong, winkeliersche ( * 1795 te Ypecolsga); hoofd
185? - 1859 Machiel Jans de Jong, schipper ( * 12 september 1820 te Balk); hoofd
185? - 18?? Otte Jans de Jong, varensgezel ( * 5 oktober 1830 te Balk)
  Grietje Popkes Schram, dienstbode ( * 1831 te Balk)
  Inkt Huisman, dientbode ( * 30 mei 1830 te Balk)
1857 - 1859 Pietertje Hendriks de Vries, dienstmeid ( * 13 december 1835 te Lemmer)
woningregister 1859 - 1869 blad 98; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 129; huisnummer 209
1859 - 1869 Machiel Jans de Jong, koopman ( * 12 september 1820 te Balk); hoofd
1859 - 1862 Pietertje Hendriks de Vries, dienstmeid ( * 13 december 1835 te Lemmer)
1862 - 1868 Wopkje Verver, dienstmeid ( * 4 maart 1843 te Woudsend)
1863 - 1866 Hanna Rinzes Overzee ( * 29 mei 1840 (1841) te Balk)
wonin;gregister 1869 - 1879 blad 10; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 130; volgnummer 11 / 312
1869 - 1879 Machiel Jans de Jong, koopman ( * 12 september 1820 te Balk); hoofd
1870 - 1872 Foekjen Durks Bijlsma, dienstmeid ( * 20 februari 1843 te Woudsend)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 136; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 523
1880 - 1890 Machiel Jans de Jong, winkelier ( * 12 september 1820 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 303; huisnummer 209
1890 - 1895 Machiel Jans de Jong, koopman ( * 12 september 1820 te Balk); hoofd
  Cornelia de Jong, weduwe van Machiel Jans de Jong, winkeliersche ( * 28 februari 1830 te Sloten); hoofd
1891 - 1900 Jan Machiels de Jong, ( * 9 maart 1867 te Balk) van Utrecht
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 298; huisnummer Balk 209 / 326
1900 - 1910 Cornelia de Jong, weduwe van Machiel Jans de Jong, winkeliersche ( * 28 februari 1830 te Sloten); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 326 / 351
1910 - 1920 Cornelia de Jong
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 216; huisnummer Balk 326 / Balk 351
1911 - 1920 Cornelia de Jong, weduwe van Machiel Jans de Jong, winkeliersche ( * 28 februari 1830 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 333; huisnummer Balk 375
1921 - 1921 Cornelia de Jong, weduwe van Machiel Jans de Jong, winkeliersche ( * 28 februari 1830 te Sloten); hoofd
1921 - 1921 Hielkje de Jong, zuster ( * 28 juni 1859 te Balk)
1921 - 1929 Jan de Jong, winkelier ( * 9 maart 1867 te Balk); hoofd
1923 - 1924 Tiete de Jong, zuster ( * 21 februari 1853 te Balk)
1924 - 1924 Aaltje Doorenspleet, huishoudster ( * 10 februari 1872 te Balk)
1924 - 1925 Dutje Eitstra, huishoudster ( * 9 oktober 1883 te Baarn)
1929 - 1930 Cornelis de Vries, winkelier ( * 23 februari 1904 te IJlst); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 304; huisnummer Balk 361
1931 - 1935 Cornelis de Vries, grossier koloniale waren ( * 23 februari 1904 te IJlst); hoofd
1937 - 1939 Teake Steenbergen, kantoorbediende ( * 24 oktober 1907 te Sneek)
 
1939 - 1967  
1967 sloop  
     
Geale Kuperus
 
winkel Geele Kuperus
foto: beschikbaar gesteld door mevr. E. Boorsma - Haringsma
Geele Kuperus in de deurpost van zijn winkel aan de Dubbelstraat. Wat er verkocht wordt is niet geheel duidelijk. In 1921 koopt hij het naastgelegen pand aan de linkerzijde. Zijn beroep volgens de koopacte is schilder.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 9-01-2024