Gaaikemastraat 31, 32, 33
kadastrale gemeente Balk, sectie H, nummer 344, tuin in 1832
eigenaren
eigenaar in ....:
1832 erven Zacharias Alderts Voetman
1846 Thomas Jans Rinkema
verkoop in .... aan:
1846 Johannes Thomas Trinks te Balk (15/166)
  ???? (67/53)
  ???? (84/15)
1899 Otte Cornelis Bouwstra te Harich (83/134) deels
  Ferdinand Berends Keulen te Balk (107/172)
  Jan Johannes Reekers te Balk (103/162)
  ???? (109/404)
  ???? (109/516)
1909 Pieter Tjebbes Bouwhuis te Balk
1916 Wijbren Jacobs Klijnsma, koopman te Balk (114/475)
1916 Freerk Hoekema, werkman te Balk (116/535)
   

Gaaikemastraat 31

anno 2006

 
kadastrale gegevens
kadastrale kaart
H 344 vernummerd in 1877 naar H 885, 886, 887
H 885 vernummerd in 1884 naar H 930
H 886 vernummerd in 1884 naar H 929
H 887 vernummerd in 1884 naar H 929 en 930
H 930 ongewijzigd tot 1929
 
registraties overschrijving Register hypotheken 69
H 344 toegang 35-03 inventaris 1156:
15/166 , 67/53 , 84 /15
H 885, 886, 887 toegang 35-03 inventaris 1156:
15/166 , 67/53 , 84 /15
H 930 toegang 35-03 inventaris 1157
83/134 , 107/172 , 103/162 , 109/404 , 109/516
114/175 , 116/535
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
foto 003-022 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
de voorgevel van het pand rond 1930
 
kadastrale kaart
verkopen
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 26 oktober 1915 bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 januari 1916
 
bewoners
huisnummers: 1910 - 191? Harich 151; 191? - 1920 Balk 170; 1920 - 1930 Balk 198; 1930 - 1953 Balk 199; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 31
     
bevolkingsregister 1890 -1900 blad 120; huisnummer Harich 102
1890 - 1900 Popke van der Weij, melktapper
bevolkingsregister 1900 -1910 blad 121; huisnummer Harich 102 / 151
1900 - 190? Jan Johannes Reekers, veekoopman ( * 26 december 1842 te Hemelum)
190? - 1910 Pieter Tjebbes Bouwhuis, koetsier ( * 9 april 1876 te Nijemirdum); hoofd
190? - 1910 Harmke Bouwhuis, zuster ( * 31 januari 1885 te Nijemirdum)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ? huisnummer Harich 151
1910 - 191? Pieter Tjebbes Bouwhuis, koetsier ( * 9 april 1876 te Nijemirdum); hoofd
register van huisnummering (1910 - 1920 blad 13; huisnummer Balk 170
191? - 1916 Pieter Tjebbes Bouwhuis, koetsier ( * 9 april 1876 te Nijemirdum); hoofd
1916 - 1920 Freerk Hoekema
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 166; huisnummer Harich 151 / Balk 170
1911 - 1916 Pieter Tjebbes Bouwhuis, rijtuigverhuurder ( * 9 april 1876 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 52; huisnummer Balk 170
1916 - 1920 Freerk Hoekema, petroleumventer ( * 11 november 1877 te Molkwerum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 182; huisnummer Balk 198
1921 - 1930 Freerk Hoekema, petroleumventer ( * 11 november 1877 te Molkwerum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 171; huisnummer Balk 199
1931 - 1939 Freerk Hoekema, petroleumventer ( * 11 november 1877 te Molkwerum); hoofd
 
1939 - 1952 Freerk Hoekema, petroleumventer ( * 11 november 1877 te Molkwerum); hoofd
     
bewoners
huisnummers: 1910 - 191? Harich 155; 191? - 1920 Balk 172; 1920 - 1930 Balk 199; 1930 - 1953 Balk 200; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 32
   
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 155
1910 - 191? koetshuis
register van huisnummering 1910-1920 blad ?; huisnummer Balk 172
191? - 1920 koetshuis
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 18; huisnummer Balk 199
1920 - 1930 koetshuis
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 16; huisnummer Balk 200
1930 - 1938 schuur (Freerk Hoekema)
     
bewoners
huisnummers: 1910 - 191? Harich 154; 191? - 1920 Balk 171; 1920 - 1930 Balk 200; 1930 - 1953 Balk 201; 1953 - 1970 Gaaikemastraat 33
     
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 154
1910 - 191? hooischuur
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Balk 171
191? - 1920 hooischuur
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 18; huisnummer Balk 200
1921 - 1930 hooischuur
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 16; huisnummer Balk 201
1931 - 1939 schuur (Jakob Klijnsma)
     
Pieter Bouwhuis
 
Pieter Bouwhuis was eerst in dienst bij Haring en Jurjen Teernstra. Die hadden een logement aan de Harichsterzijde in Balk. Uit de bevolkingsregisters is niet te achterhalen wanneer precies hij zich als zelfstandige vestigde op dit adres aan de huidige Gaaikemastraat. Uit advertenties geplaatst in een landelijke krant waarin hij een lijkkoets en een barouchet te koop vraagde zou je kunnen opmaken dat hij al in 1905 in ieder geval plannen had om zelfstandig te beginnen als koetsier.
 
bron: Het nieuws van de dag van 10 februari 1905 bron: Nieuwsblad van Friesland van 18 februari 1905
 
Pieter Bouwhuis
bron: Feestgids zang- en muziekwedstrijd in Gaasterland op 15 en 16 augustus 1906
feestgids beschikbaar gesteld door Jannie Bloemsma - de Jong
Deze zang- en muziekwedstrijd was voor de Balkster ondernemers een mooie extra bron van inkomsten. Pieter Bouwhuis zorgde voor de stalling van fietsen en rijwielhersteller Joseph Jacobs Mous van het Westein kon zorgen voor het repareren van kapotte fietsen.
bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 augustus 1906
 
In 1909 kocht Pieter Bouwhuis het pand, de schuur en een stuk weiland van de toenmalige eigenaar Otte Bouwstra uit Harich.
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 28 januari 1911
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 2 maart 1912
 
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 18 april 1916 >>>
 
 
Freerk Hoekema
 
Freerk Hoekema
foto 003-225 collectie Berend Bakker
Freerk Hoekema met de oliewagen ergens in de buurt van Balk
 
In 1903 vestigt de uit Koudum afkomstige voermansknecht Freerk Hoekema zich in Balk. Hij is in 1902 getrouwd met Fokje Bouwsma. Hun eerste woning staat achter het pand van Arend Sikkes aan de Harichsterzijde, nu van Swinderenstraat 52. Het rijtje van 3 steegwoningen is later de werkplaats en magazijn van de firma Haantjes. Ze wonen hier amper één jaar. In de winter van 1903 verhuizen ze naar de Gaaikemastraat, ook een steegwoning. Freerk wordt petroleumventer bij De Automaat (later Esso).
Naast zijn werk als petroleumventer verhuurd hij ook koetsen of rijdt hij als voerman koetsen bij huwelijken. In 1916 wordt het pand aan de Kippenburgsterweg aangekocht van Wybren Jacobs Klijnsma, nu Gaaikemastraat 31. In de schuur achter pand staan de koets en zijn petroleumwagen. Tien jaar later koopt hij het naastgelegen pand, nu Gaaikemastraat 30. De woning wordt kantoor en de houten turfschuur gesloopt. Hier komt een stenen garage/verkooppunt voor olie. De opslag van de olie was in het zwarte hok aan de Pypsterstikke.
 
Freerk Hoekema
foto 003-226 collectie Berend Bakker
Freerk Hoekema met de koets ergens in de buurt van Balk.
 
jubileum Freerk Hoekema jubileum De Automaat
foto 308-003
In mei 1933 is Freerk Hoekema 25 jaar venter bij De Automaat. In de oprit naast de woning staat een heuse ereboog. Op de achtergrond zien de houten schuur.
foto 308-003 en krantenknipsel uit de Balkster Courant zijn beschikbaar gesteld door Ruurd Freerk Hoekema
 
Fokke Hoekema
 
Fokke Hoekema
bron: programmaboekje van de openlucht samenkomst te Rijs 27 juli 1938
 

Zoon Fokke Hoekema is vanaf circa 1934 werkzaam bij de Eerste Balkster Autobusdienst van de firma Marten de Boer & Zn. als monteur / chauffeur. Het vak leerde hij van zijn vader Freerk Hoekema.

In 1936 begint hij voor zichzelf met taxiritten vanuit de houten schuur achter zijn ouderlijk huis aan de Kippenburgsterweg, nu Gaaikemastraat 31. De Balkster notaris Van Giffen was één van zijn vaste klanten. In de meidagen van 1940 werd zijn auto gevorderd door de Duitsers. Met paard en wagen heeft hij in oorlogstijds diverse vervoersklussen gedaan. Hoofdzakelijk goederen en post. Naar en van de Lemmerboot, de radarppost in Sondel. Ook onderduikers vonden een plekje tussen de zakken meel en kisten op de wagen.

Na de oorlog gaat hij aan de slag als bode voor het ziekenfonds APFZ. Bauke Haga deed hetzelfde werk voor de ANOZ. Het gezin Hoekema woonde eerst in de Frederiksbuurt, vlak bij zijn ouderlijk huis, en verhuisde begin jaren vijftig naar de Wlhelminastraat 22. Rond 1965 gaat het gezin naar Sneek.

Fokke Hoekema
 
Fokke Hoekema op de bumper van een bus van de firma Marten de Boer & Zn. met kenteken B 10974
foto 308-011 beschikbaar gesteld door Ruurd Hoekema >>>
 
 
Fokke Hoekema
beschikbaar gesteld door Ruurd Freerk Hoekema
klik op de afbeelding voor de volledige nota
 
Fokke Hoekema
bron: programmaboekje Oranjefeesten van 6 september 1938 te Balk
 
nummerbewijs Fokke Hoekema
beschikbaar gesteld door Ruurd Freerk Hoekema
Eén van de vier nummerbewijzen op naam van Fokke Hoekema. Hij woonde bij zijn ouders op Balk 199, nu Gaaikemastraat 31.
klik op de afbeelding voor de achterzijde
 
Fokke Hoekema
advertentie uit 1939
 

'

laatste wijziging: 19 augustus 2017