Gaaikemastraat 34
kadastrale gemeente Balk, sectie H, nummer 344, tuin in 1832
eigenaren
eigenaar in ....
1832 erven Zacharias Alderts Voetman
verkoop in .... aan:
1846: Johannes Thomas Trinks te Balk (15/166)
  ???? (67/53)
  ???? (84/15)
1899 Otte Cornelis Bouwstra te Harich (83/134) deels
1899 Ferdinand Berends Keulen te Balk (107/172)
  Jan Johannes Reekers te Balk (103/162)
1909 Betze Piekes de Vries (113/479)
  (109/516)
1916 Marcus Bouwman (118/3)
1916 Wijbren Jacobs Klijnsma, koopman te Balk (114/475)
1927 Jacob Fokkes Klijnsma, koopman te Ruigahuizen (129/485)
19?? de Vreeze
   
   
 
2009 >>>
   
voorgevel
kadastrale gegevens
kadastrale kaart
H 344 vernummerd in 1877 naar H 885, 886, 887
H 885 vernummerd in 1884 naar H 930
H 886 vernummerd in 1884 naar H 929
H 887 vernummerd in 1884 naar H 929 en 930
H 929 vernummerd in 1910 naar H 1187, 1188
H 930 zie Gaaikemastraat 31
H 1187 ongewijzigd tot 1929
H 1188 zie Gaaikemastraat 30
 
registraties overschrijving Register hypotheken 69
H 344 toegang 35-03 inventaris 1156:
15/166 , 67/53 , 84 /15
H 885, 886, 887 toegang 35-03 inventaris 1156:
15/166 , 67/53 , 84 /15
H 929 toegang 35-03 inventaris 1157
83/134 , 107/172 , 103/162 , 113/479 , 109 / 516
H 1187 toegang 35-03 inventaris 1157:
118/3 , 114/175 , 129/485
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
kadastrale kaart
bewoners van Gaaikemastraat 34
huisnummers: 1917 - 1920 Balk 170a; 1921 - 1930 Balk 201; 1931 - 1953 Balk 202; !953 - heden Gaaikemastraat 34
     
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ; huisnummer Balk 170a
1917 - 1920 Wijbren Klijnsma, fouragehandel ( * 22 augustus 1855 te Balk); hoofd
bevolkingsregister K-M 1911 - 1920 blad 29; huisnummer Balk 170a
1917 - 1920 Wijbren Klijnsma, winkelier ( * 22 augustus 1855 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 183; huisnummer Balk 201
1921 - 1927 Wijbren Klijnsma, fouragehandel ( * 22 augustus 1855 te Balk); hoofd
1927 - 1927 Froukje Lanting, weduwe Wijbren Klijnsma ( * 8 oktober 1864 te Hindeloopen); hoofd
1927 - 1930 Jakob Klijnsma
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 172; huisnummer Balk 202
1931 - 1939 Jakob Klijnsma, fouragehandelaar ( * 1 oktober 1875 te Balk); hoofd
 
1939 - 19?? familie Klijnsma
  familie de Vreeze
     

kadastrale gegevens

 
344 vernummerd in ???? naar 926, 927, 928, 929, 930
345 vernummerd in ???? naar 926, 927, 928, 929, 930
 
bron: Tresoar
 
 

verbouwingen

 
bouwvergunning
In 1916 laat Wijbren Jacobs Klijnsma een nieuw pakhuis met daarboven een woning bouwen op het stuk grond achter de woningen waar in datzelfde jaar Freerk Hoekema begon met zijn taxiservice en benzinepomp.
tekeningen: voorgevel, begane grond, verdieping, dwarsdoorsnede, lengtedoorsnede
bron: bouwvergunning gemeente Gaasterland 19 april 1916
 
verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 24 februari 1927
 

Wijbren Jacobs Klijnsma

 
Wijbren jacobs Klijnsma
bron: Leeuwarder Courant van 30 september 1918
 
Wijbrne Jacobs Klijnsma
bron: Leeuwarder Courant van 7 juli 1924
 
Jacob Fokkes Klijnsma
 
 
 
 
 
Jan Koopman
 
Jan Koopman
bron: Balkster Courant 2 juli 1955
 
Jan Koopman
bron: Balkster Courant 2 februari 1957
 
fa. de Vreeze
 
de Vreeze de Vreeze
bron: Balkster Courant 15 april 1967 bron: Balkster Courant 15 juli 1967
 
de Vreeze
foto gemaakt in 2009
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-04-2023