Gaaikemastraat 40
kadastrale gemeente Balk, sectie H, nummer 358, weiland in 1832
eigenaren
eigenaar in 1832 Marten Brands van der Goot, grossier te Balk
   
   
   
verkoop in 1920 aan: Harmen Mous en Jan Dölle
verkoop in 1926 aan: coöperatieve stoomzuivelfabriek "Harich" te Balk
   
 
2009 >>>
   
Gaaikemastraat 40

kadastrale gegevens

358 vernummerd in ???? naar 931
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 

verbouwingen

 
Jan Dölle en Harmen Mous
Harmen Mous uit Warns en Jan Hessel Dölle uit Balk laten in 1920 een hoefijzerfabriek met herstelwerkplaats en woning bouwen aan de weg van Balk naar Kippenburg.
tekeningen: plattegrond. langsdoorsnede, dwarsdoorsnede, werkomschrijving
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
aanbesteding verbouw hoefijzerfabriek
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1926
De Balkster architekt Tiede Tijsses Tijsma ontwerpt de verbouwing van de fabriek tot 2 woningen met garage. De gemeente Gaasterland verleent vergunning op 16 maart 1926.
bestek en tekeningen: werkomschrijving, voorgevel, zijgevel, plattegrond
 
verkopen
 
verkoop hoefijzerfabriek
bron: Leeuwarder Courant van 18 november 1925
 
verkoop Gaaikemastraat 40
bron: Balkster Courant van 13 februari 1926
perceel I is Gaaikemastraat 42, perceel II is Gaaikemastraat 40
 
bewoners
huisnummers: 1920 - 1920 Balk 177b; 1920 - 1930 Balk 207; 1930 - 1953 Balk 208; 1953 - ???? Gaaikemastraat 39
     
huisnummerregister 1910-1920 blad 013 nr 177b
1920 - 1920 fabriek van Harmen Mous en Jan Dölle
huisnummerregister 1921 - 1930 blad 019 nr 207
1920 - 1926 fabriek van Harmen Mous en Jan Dölle
1926 - 1930 garage
huisnummerregister 1931 - 1939 blad 016 nr 208
1931 - 1939 garage
1939 - heden garage
     
bewoners
huisnummers: 1920 - 1926 Balk 207; 1926 - 1930 Balk 207a; 1930 - 1953 Balk 209; 1953 - ???? Gaaikemastraat 40
     
huisnummerregister 1910 - 1920 blad 13, huisnummer Balk 177b
1920 - 1920 fabriek van Harmen Mous en Jan Dölle
huisnummerregister 1920 - 1930 blad 19, huisnummer Balk 207
1921 - 1926 fabriek van Harmen Mous en Jan Dölle
bevolkingsrregister 1921 - 1930 blad 386 huisnummer Balk 207a
1926 - 1930 Wiebe Kunst, machinist ( * 19 juli 1901 te Makkum); hoofd, in 1930 naar Sneek, Oppenhuizerweg
1930 - 1930 Gerrit Gerding, botermaker ( * 7 juli 1903 te Beilen); hoofd, 1930 van Haulerwijk
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 177, huisnmummer Balk 209
1931 - 1939 Gerrit Gerding, botermaker ( * 7 juli 1903 te Beilen); hoofd
 
1939 - ???? Gerrit Gerding
     
bewoners
huisnummers: 1920 - 1926 Balk 207; 1926 - 1930 Balk 207b; 1930 - 1953 Balk 210; 1953 - ???? Gaaikemastraat 41
     
huisnummerregister 1910 - 1920 blad 13, huisnummer Balk 177b
1920 - 1920 fabriek van Harmen Mous en Jan Dölle
huisnummerregister 1921 - 1930 blad 19, huiasnummer Balk 207
1920 - 1926 fabriek van Harmen Mous en Jan Dölle
bevolkinmgsregister 1921 - 1930 blad 387; huisnummer Balk 207b
1926 - 1928 Sijtse Koopmans, melkcontroleur / depothouder Automaat ( * 12 mei 1893 te Oosterlittens); hoofd
1928 - 1930 Hendrik Kuiper, verzekeringsagent ( * 19 april 1888 te Balk); hoofd, naar blad 346
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 178; huisnummer Balk 210
1931 - 1939 Jan de Vries, kaasmaker ( * 21 april 1896 te Oudkerk); hoofd
     
hoefijzerfabriek
 
vernieling veroordeeld
bron: Het Nieuwblad van Friesland; Hepkema's van 16 december 1924
 
 
 
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 30 april 1925 >>>
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 23 september 2017