Gaaikemastraat 46 en 46a BAG 2019: Gaaikemastraat 46a en 46
kadastrale gemeente Balk, sectie H, nummer 358, weiland in 1832  
kadastrale gemeente Balk, sectie H, nummer 359, huis en erf in 1832  
kadastrale gemeente Balk, sectie H, nummer 360, weiland in 1832  
eigenaren
eigenaar in 1715: Klaas Pieters, molenaar
eigenaar in 1722: Jan Pieters,
eigenaar in 1725: Tjeerd Tjeerds,
eigenaar in 1733: Durk Sierks,
eigenaar in 1758: Jan Waanders
eigenaar in 1785 Jan Waanders, erven
eigenaar in 1789 Hendrik Maayer
eigenaar in 1800 Jan Gerrits
eigenaar in 1801 Jan Krol
eigenaar in 1832 Marten Brands van der Goot, grossier te Balk
   
:  
verkoop in 1919 aan:  
   
  2016 >>>
   
Gaaikemastraat 46 en 46a

kadastrale gegevens

kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 358 vernummerd in 1884 naar H 931 en 932
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 359 vernummerd in 1884 naar H 931 en 932
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 360 vernummerd in 1884 naar H 933
H 932 vernummerd in 1899 naar H 1086 / H 933 vernummerd in 1899 naar H 1084 en 1085
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
verkopen
 
Gaaikemastraat 46 Gaaikemastraat 46
bron: Leeuwarder Courant van 4 oktober 1919 bron: Nieuwsblad van Friesland van l1 november 1919
Onder perceel 3 de woningen aan de weg van Balk naar Kippenburg. Op dat moment bewoond door Idskjen Brinksma (weduwe Ids Valk) en Jacobus Eppinga.
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 89; 1859 - 1869 Balk 114, 1900 - 1910 Harich 108; 1910 -191? Harich 149; 191? - 1920 Balk 179; 1920 - 1930 Balk 212; 1930 - 19?? Balk 219; 1953 - ???? Gaaikemastraat 46
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / gebruiker
1715 - 1716 Claes Piiters / zelfs; blad 81, nummer 84
1721 Claas Pieters / zelfs; blad 113, nummer 84, huisinghe en de Roghmolen
1722 Jan Pieters / zelfs; blad 113, nummer 84, huisinghe en de Roghmolen
1725 - 1730 Tjeerd Tjeerds / zelfs; blad 113, nummer 84, huisinghe en de molen
1733 - 1742 Durk Sierks / zelfs; blad 113, nummer 84, huisinghe en de molen
1745 - 1748 Durk Sierks weduwe / zelfs; blad 113, nummer 84, huisinghe en molenstede
1750 Durk Sierks weduwe / Pieter Markus; blad 113, nummer 84, huisinghe en molenstede
1758 - 1762 Jan Waanders / zelfs; blad 113, nummer 84, huisinghe en molenstede
1764 - 1774 Jan Waanders / zelfs; blad 113, nummer 84, huisinghe en molenstede, geen huur waardigh
  & met een afwijkend handschrift vanaf 1760 bij dit adres geschreven: hier begint de Wijckelerzijde
  % stond de molen toch nog op de Harichsterzijde zoals de Schotanuskaart aangeeft en begint de Wijckelerzijde na dit nummer ??? is verwarrend
1775 Jan Waanders / zelfs; blad 166; nummer 86, te voren 84, huysinghe & molenstede
1777 Jan Waanders / zelfs; blad 166; nummer 86, huysinghe & molenstede
1779 - 1784 Jan Waanders / zelfs; blad 166; nummer 86, huysinghe, de molenstede met de floreren worden verantwoord op nummer 170 (= molen bij de Volharding)
1785 - 1788 Jan Waanders erven / zelfs; blad 167; nummer 86, huysinghe, de molenstede met de floreen worden verantwoord op nummer 170
1789 - 1790 Hendrik Maayer / zelfs; blad 167; nummer 86, huysinghe,
1789 - 1800 Jan Gerrits / zelfs; blad 167; nummer 87 de molenstede met de floreen worden verantwoord op nummer 170
1801 Jan Crol / zelfs; blad 167; nummer 87 de molenstede met de floreen worden verantwoord op nummer 170
1804 ??
speciekohieren 1748 - 1806
1805 ??
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 89
1812 Obe Harmens, volgnummer 75
1812 Pieter Sijbrens, volgnummer 186
periode 1811 - 1828; huisnummer Balk 89
1811 Anneke, dochter van Hendriks Stoffels Doorenspleet en Klaaske Annekes Schots geboren op nummer 89
1811 Kerst, zoon van Pieter Sybrens de Jong en Ymkje Kerstes Dijkstra geboren op nummer 89
1814 Anne, zoon van Pieter Sybrens de Jong en Ymkje Kerstes Dijkstra geboren op nummer 89
1822 Obbe Harmens Bosma, overleden op nummer 89
1825 Tjitske, dochter van Pieter Sybrens de Jong en Ymkje Kerstes Dijkstra geboren op nummer 89
1829 Antje, dochter van Hendrik Klazes Kleiboer en Evertje Josephs Gersjes overleden op nummer 89
1829 Hendrik Klazes Kleiboer overleden op nummer 89
volkstelling 1829; blad , huisnummer Balk 89
1829 Pieter Sybrens de Jong
periode 1830 - 1839
1831 - 1833 Jan Sybes Bandstra, schoenmaker
1838 Pieter Sybrens de Jong, overleden op nummer 89 te Balk
volkstelling 1840; huisnummer Balk 89
1840 Anne Pieters de Jong, kleermaker ( * 24 maart 1814 te Balk); hoofd
1840 Roelof Siemons de Boer, werkman
woningsregister 1849 - 1859 blad 137; huisnummer Balk 89 / 114
1849 - 1859 Hiltje Sjoerds Bakker, weduwe Geert Ykes Ykema, zonder beroep ( * 1785 te Harich); hoofd
1849 - 1859 Sjoerd Ykema, werkman ( * 1822 te Ruigahuizen)
woningsregister 1849 - 1859 blad 138; huisnummer Balk 114
1849 - 1852 Jetske Jurjens ten Brink, weduwe Teunis Arends de Vries, zonder beroep ( * 1782 te Wijckel); hoofd
1852 - 1853 Johannes van der Meer, ( * 25 juli 1816 te Oostermeer?)
  Douwe Jans Lam, werkman ( * 12 april 1826 te Harich)
  Wieberen Zeldenthuis, kuipersgezel ( * 1795 te Lemmer)
  Stoffel Hendriks de Vries, werkman ( * * 1791 te Wijckel)
  Gettjen Wayer, dienstbode ( * 10 maart 1820 te Oudega HON)
woningregister 1859 - 1869 blad 47; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 359; huisnummer Balk 114
1859 - 1869 Hiltje Sjoerds Bakker ( * juni 1786 te Harich)
  Johannes J Huisman, ( * 1834 te Balk)
  Jan F Kortekamp ( * 1842 te Wijckel)
woningregister 1859 - 1869 blad 48; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 359; huisnummer Balk 114
1859 - 1869 Stoffel Hendriks de Vries ( * 1791 te Wijckel)
1861 - 1869 Harmen Wignand ( * 26 januari 1833 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 37; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 359, volgnummer 158 / 145
1869 - 1879 Harmen Wignand, bosarbeider ( * 26 januari 1835 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 38; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 359, volgnummer 159 / 146
1869 - 1879 Jan Willems Kortekamp, bosarbeider ( * 19 oktober 1842 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 589; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 359
1880 - 1890 Harmen Wignand, bosarbeider ( * 26 januari 1835 te Balk); hoofd
1882 - 1884 Douwe R Hylkema, ? ( * 15 april 1855 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 589; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 359
1880 - 1890 Jan Willems Kortekamp, bosarbeider ( * 19 oktober 1842 te Wijckel); hoofd
1882 - 1884 Reitze H Hylkema, 13 februari 1819 te Oudeschoot)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 126; huisnummer Harich 108
1890 - 1900 Jacobus Eppinga, werkman ( * 21 september 1837 te Harlingen); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 127; huisnummer Harich 108 / 149
1900 - 1910 Jacobus Eppinga, werkman ( * 21 september 1837 te Harlingen); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 149
1910 - 191? Jacobus Eppinga
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 13; huisnummer Balk 179
191? - 1920 Jacobus Eppinga
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 108; huisnummer Harich 149 / Balk 179
1911 - 1920 Jacobus Eppinga, arbeider ( * 21 september 1837 te Harlingen); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 192; huisnummer Balk 212
1921 - 1922 Jacobus Eppinga, arbeider ( * 28 september 1837 te Harlingen); hoofd
1923 - 1929 Bauke Mandemaker, fabrieksarbeider ( * 19 juni 1872 te Arum); hoofd
1929 - 1930 onbewoond
huisnummerregister 1931 - 1939 blad ?; huisnummer Balk 219
1931 - 1939 bouwterrein
     
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Harich 107; 1910 - 191? Harich 150; 191? - 1920 Balk 178; 1920 - 1930 Balk 211; 1930 - 19?? Balk 219; 1953 - ???? Gaaikemastraat 46a
     
 
1890 - 189? Elisabeth Wayer, ( * ? jan 1817 te ?); hoofd
189? - 1900 Age Wierda, werkman ( 5 mei 1855 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 126; huisnummer Harich 107 / 150
1900 - 1906 Age Wierda, melkrijder ( * 5 mei 1855 te Oudemirdum); hoofd
  Sake Postma, ? ( * 25 maart 1876 te Harich); inwonend
  Janneke Postma, ? (* 28 augustus 1879 te Wijckel); inwonend
1902 - 190? Liesbert de Vries, ( * 20 januari 1850 te Nijega); inwonend
190? - 1910 Ids Valk, arbeider ( * 17 juni 1855 te Koudum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 150
1910 - 191? Ids Valk
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ?; huisnummer Balk 178
191? - 1918 Ids Valk
191? - 1920 Idskjen Brinksma, weduwe Ids Valk
bevolkingsregister T-V 1911 - 1920 blad 58; huisnummer Harich 150 / Balk 178
1911 - 1918 Ids Valk, arbeider ( * 17 juni 1855 te Koudum); hoofd
1911 - 1920 Idskjen Hilles Brinksma, weduwe Ids Valk ( * 6 oktober 1867 te Balk); hoofd vanaf 1918
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?, huisnummer Balk 211
1921 - 1925 Foeke Louwsma, kaasmaker ( * 24 augustus 1896 te Harich); hoofd
1924 - 1927 Johan Reuhman, schoonvader, arbeider( * 17 december 1861 te Koudum)
1928 - 1930 Pieter Leijenaar, veehandelaar ( * 13 februari 1885 te Winsum); hoofd
huisnummerregister 1931 - 1939 blad ?; huisnummer Balk 219
1931 - 1939 bouwterrein
     
korenmolen
 
Gaaikemastraat 46
bron: www.Tresoar.nl
Op de Schotanuskaart uit 1664 staat een molen aan de noordoever van de Luts aan de westzijde van Balk. Over een molen ten zuiden van Balk is mij niets bekend.
 
reeelkohier 1715
bron: archief gemeente Gaasterland deel 1 1604 - 1816 reeelkohieren 1715-1804 toegang 96
Molenaar Claes Pijtters is in 1715 eigenaar en bewoner van de "Huijsinghe en Roghmolen" onder nummer 84 aan de Harichsterzijde te Balk.
 
Gaaikemastraat 46
bron: www.Tresoar.nl
Op deze Schotanuskaart uit 1718 zijn de contouren van de bebouwde kom van Balk duidelijker te herkennen. Een korenmolen op de noordoever aan de westzijde van Balk (ter hoogte van latere zuivelfabriek aan de Gaaikemastraat). En een korenmolen op de zuidoever van de Luts ten oosten van Balk, de latere Volharding.
 
Gaaikemastraat 46
bron: www.Tresoar.nl
Op deze kaart uit de Eekhof atlas van 1849 is de molen op de noordoever ten westen van Balk verdwenen. Alleen het woonhuis staat er nog. De korenmolen op de zuidoever, de latere Volharding is nog volop in bedrijf.
 
prentbriefkaart 080-219 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
Een prachtige prent van rond 1900. Geheel rechts op de achtergrond de in 1897 gebouwde zuivelfabriek. Even daarvoor de voormalige molenaarswoning aan de grindweg van Balk naar Kippenburg.Waarschijnlijk gesloopt rond 1930. Geheel links op de foto 't Sael aan het Westeinde. Dit blok van 12 rug aan rug woningen is gesloopt rond 1970.
 
noodwoningen??
 
Gaaikemastraat 46 en 46a
foto 223-011 beschikbaar gesteld door Lieneke de Vries
Hendrikje de Jong, beppe Hinke, weduwe van Luitjen de Vries, en een dochter van de Jong die naar Enkhuizen is gegaan. Op de achtergrond de zuivelfabriek en de noodwoningen van de zuivelfabriek.
 
 
 
prentbriefkaart 500-007 collectie Johan Groenewoud
De Gaaikemastraat rond 1955 met aan de linkerzijde het bouwterrein waar de zuivelfabriek een paar jaar later twee woningen heeft gebouwd. Rechts 't Sael aan het Westein
 
prentbriefkaart 500-008 collectie Johan Groenewoud
De Gaaikemastraat rond 1965.
 
bron: google streetview
De Gaaikemastraat in 2017. Het lage dak uiterst links achter de aanbouw met plat dak van de linkerwoning Gaaikemastraat 46a was de diepvrieskluis van de zuivelfabriek.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 3-11-2023