Eigen Haard, Gaaikemastraat 52 - 61 (1953)
 
De woningen zijn in 1901 gebouwd voor en door fabrieksarbeiders van de nabij gelegen Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Harich. Toen er behoefte ontstond aan woningen nam een aantal werknemers het initiatief tot het oprichten van de Coöperatieve Woningvereniging Eigen Haard is Goud Waard en besloot 10 woningen te bouwen. De woningen werden verhuurd aan leden van de vereniging die middels een obligatielening de nodige grond had kunnen kopen even buiten Balk. De lening werd over dertig jaar uitgesmeerd met als doel algehele aflossing in 1931. In 1931 werd de vereniging opgeheven en vervielen de woningen aan de toenmalige bewoners. Sinds die tijd zijn de huisjes particulier bezit geweest en wisselden een aantal keren van eigenaar.
 
Eigen Haard
bron: Nederlandsche Staatscourant van 12 september 1901
statuten blad 1 / statuten blad 2
 
De oprichters van Coöperatieve Woningvereniging Eigen Haard is Goud Waard waren aldus de oprichtingsacte op 29 augustus 1901 gepasseerd voor notaris J.H. Noordenbos:
Dooitze Jelles Koornstra te Balk, centrifugist; Jan Geerts Kuperus te Balk, kaasmaker; Pieter Harmens Wignand te Balk, melkontvanger; Johannes Geerts Kuperus te Ruigahuizen; Oene Bremer te Balk; Klaas Henstra te Harich; Sjoerd Hendriks Haantjes te Balk, machinist; Douwe Sijtzes Sijtsma te Balk; Jan Bremer te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Repertoirenr.: 90 d.d. 29 augustus 1901
 
Eigen Haard
bron: Leeuwarder Courant van 17 september 1901
 
aanbesteding
bron: Balkster Courant van 14 september 1901
 
Marten Aukes Sonsma (*1865 te Mirns en Bakhuizen - 1931 te Mirns en Bakhuizen)
timmerman / aannemer te Hemelum (1890-19??). opzichter te Tijnje(19??-1918), Leeuwarden (1918-1923), opzichter / bouwkundige te Mirns en Bakhuizen (1923-1931)
Sonsma & van der Wal te Hemelum
betreft: Marten Aukes Sonsma en Sjouke Hanzes van der Wal
 
Op 4 oktober 1901 wordt een stuk weiland even buiten Balk aan de grindweg naar Kippenburg gekocht voor de prijs van f 1500,- van Walte Jacobs Wierstra te Harich
 
gevelsteen
Nanne Reinders Kuperus, afkomstig uit Wommels, was de eerste directeur van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek en woonde in de directeurswoning bij de fabriek.
 
Eigen Haard
prentbriefkaart 500-152 eigen collectie
Rechts de rij van 10 woningen rond 1920 met links op de achtergrond langs de Luts het zwarte hok aan de Kippenburgsterweg.
 
Eigen Haard  
Eigen Haard
bron: Friesch Dagblad van 11 maart 1948
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 19 oktober 1936
 
Eigen Haard
bron: Leeuwarder Courant van 6 september 1978
Aan de autoweg van Balk naar Koudum staat een rijtje vooroorlogse woningen, dat de aandacht van passanten trekt. Als de zon op het dak schijnt, ontdekt men nl. dat een deel van de dakpannen geglazuurd is en dat deze pannen letters vormen. Het kost enige moeite, maar uiteindelijk vormen die letters deze woorden: Eigen haard is goud waard.
 
Eigen Haard
bron: Leeuwarder Courant van 16 oktober 1990
artikel deel 1 / artikel deel 2
Eigen Haard
prentbriefkaart 500-151 eigen collectie
De Eigen Haard woningen rond 1910 gezien komende vanuit Kippenburg met rechts de Luts en op de achtergrond de toren van de Rooms Katholieke kerk. En in het midden de schoorsteen van de zuivelfabriek.
Eigen Haard
De Eigen Haard woningen anno 1990, deels verscholen achter de verhoogde Sudergoawei, met uitzicht op het tot minirotonde omgebouwde kruispunt met de Suderséwei. Wat bleef is de schoorsteen van de zuivelfabriek. De kerktoten is terug te vinden tussen twee wegwijzers.
 
De naam van het blokje woningen is onder een bepaalde invalshoek van het zonlicht te zien in het dakvlak aan de voorzijde. De letters zijn gemaakt met behulp van geglazuurde dakpannen. De dakkapel aan de voorzijde is er in de eerste helft van de vorige eeuw opgezet. In 1990 werd het eerste huis gerekend vanuit Balk bewoond door Hiltje Roelevink-Doorenspleet. Destijds was deze woning nog grotendeels in de staat zoals hij in 1901 werd gebouwd. Zelfs de bedstede was nog in gebruik. Deze woning is van 1901 tot 1942 bewoond geweest door het gezin Dooitje Jelles Koornstra, oprichter van de woonvereniging. Het originele ronde raam boven in de zijgevel van deze hoekwoning is tot op de dag van vandaag nog aanwezig.
In 2001 werd het 100-jarig bestaan van deze arbeiderswoningen gevierd. In diverse nieuwsbladen is hier aandacht aan besteed zoals de Balkster Courant van 27 september 2001; pagina 1, pagina 2
 
Eigen Haard
 
Eigen Haard
Eigen Haard zoals het er nu uitziet met rechts op de achtergrond de schoorsteenpijp van de gesloopte zuivelfabriek.
foto gemaakt door Johan Groenewoud in april 2008
 
Gaaikemastraat 52
 
 

bewoners

huisnummers: 1901 -1910 Harich 108b; 1910 - 1920 Harich 146 ; 1920 - 1930 Harich 157; 1930 - 1944 Harich 177; 1944 - 1953 Balk 221c; 1953 - heden Gaaikemastraat 52
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 131; huisnummer Harich 108b / 146
1901 - 1906 Dooitzen Koornstra, werkman ( * 26 oktober 1869 te Balk); hoofd
1901 - 1910 Aaltje Wieringa, weduwe Dooitzen Koornstra, zonder beroep ( * 23 februari 1873 te Balk); hoofd vanaf 1906
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 58; huisnummer Harich 146
1910 - 1920 Aaltje Wieringa, weduwe Dooitzen Koornstra ( * 23 februari 1873 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 141; huisnummer Harich 157
1921 - 1930 Aaltje Wieringa, weduwe Dooitzen Koornstra, baker ( * 23 februari 1873 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 154; huisnummer Harich 177
1931 - 1939 Aaltje Wieringa, weduwe Dooitzen Koornstra, ?? ( * 23 februari 1873 te Balk); hoofd
 
1939 - 1941 Aaltje Wieringa, weduwe Dooitzen Koornstra,
1941 - 1991 familie Roelevink
     
Gaaikemastraat 53
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 25 april 1970
 
bewoners
huisnummers: 1901 -1910 Harich 108c; 1910 - 1920 Harich 145 ; 1920 - 1930 Harich 156; 1930 - 1944 Harich 176; 1944 - 1953 Balk 221d; 1953 - heden Gaaikemastraat 53
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 132; huisnummer Harich 108c / 145
1901 - 1903 Douwe Sijtzes Sijtsma, kaasmaker ( * 6 mei 1868 te Kubaard); hoofd
1901 - 1910 Maaike Kuperus, weduwe Douwe Sijtsma, zonder beroep ( * 30 december 1872 te Berlikum); hoofd vanaf 1903
huisnummerregister 1910 - 1920; huisnummer Harich 145
1910 - 1920 Maaike Kuperus (weduwe Douwe Sijtsma)
1920 - 1920 Sijtze Sijtsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 82; huisnummer Harich 145
1911 - 1920 Maaike Kuperus, weduwe Douwe Sijtsma, kaaspakhuisbediende ( * 30 december 1872 te Berlikum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 169; huisnummer Harich 145
1920 - 1920 Sijtze Sijtsma, timmerman, ( * 27 januari 1895 te Sint Jacobiparochie); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 140; huisnummer Harich 156
1921 - 1924 Sijtze Sijtsma, timmerman, ( * 27 januari 1895 te Sint Jacobiparochie); hoofd
1921 - 1924 Maaike Kuperus, weduwe Douwe Sietsma, moeder ( * 30 december 1872 te Berlikum); inwonend
1924 - 1930 Hielke Tromp, fabrieksarbeider ( * 10 januari 1883 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 153; huisnummer Harich 176
1931 - 1939 Hielke Tromp, fabrieksarbeider ( * 10 januari 1883 te Balk); hoofd
 
19?? - 1970 Jan Boschma
1970 - 1986 Pieter Rypkema
     
Gaaikemastraat 54
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 25 april 1970
 
bewoners
huisnummers: 1901 -1910 Harich 108d; 1910 - 1920 Harich 144; 1920 - 1930 Harich 155; 1930 - 1944 Harich 175; 1944 - 1953 Balk 221e; 1953 - heden Gaaikemastraat 54
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 133; huisnummer Harich 108d / 144
1901 - 190? Johannes Kuperus, arbeider ( * 4 oktober 1871 te Balk); hoofd
190? - 190? Jan Wierda, fabrieksarbeider ( * 27 mei 1883 te Nijemirdum); hoofd
1909 - 1909 Berend Cornelis Stok, brievenbesteller ( * 14 november 1887 te Leeuwarden)
huisnummerregister 1910 - 1920 huisnummer Harich 144
1910 - 191? Berend Cornelis Stok
191? - 1920 Hendrik Doorenspleet
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 139; huisnummer Harich 155
1921 - 1930 Durk Kuperus, houtkoopman ( * 11 januari 1877 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 152; huisnummer Harich 175
1931 - 1939 Durk Kuperus, houtkoopman ( * 11 januari 1877 te Balk); hoofd
 
(1953)-???? weduwe Kuperus-Doorenspleet
????-1970 familie Kuperus
1970- 2008 familie Jaarsma (tweede woning)
2008 - heden Bruinsma
     
Gaaikemastraat 55
 
 
bewoners
huisnummers: 1901 -1910 Harich 108e; 1910 - 1920 Harich 143; 1920 - 1930 Harich 154; 1930 - 1944 Harich 174; 1944 - 1953 Balk 221f; 1953 - heden Gaaikemastraat 55
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 134; huisnummer Harich 108e / 143
1901 - 1910 Sjoerd Haantjes, machinist ( * 23 december 1874 te Molkwerum); hoofd
huisnummerregister 1910 - 1920; huisnummer Harich 143
1910 - 1920 Sjoerd Haantjes,
1920 - 1920 Age Haringsma
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 138; huisnummer Harich 154
1921 - 1930 Age Haringsma, plaatwerker ( * 15 februari 1873 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 151; huisnummer Harich 174
1931 - 1939 Age Haringsma, koopman touw enz. ( * 15 februari 1873 te Hemelum); hoofd
 
1944 Age Haringsma
  Haringsma met dochter
  gezusters Wintermans
  Kanninga
  Groenhof
     
Gaaikemastraat 56
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 9 maart 1964
 
bewoners
huisnummers: 1901 -1910 Harich 108f; 1910 - 1920 Harich 142; 1920 - 1930 Harich; 1930 - 1944 Harich 173; 1944 - 1953 Balk 221g; 1953 - heden Gaaikemastraat 56
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 135; huisnummer Harich 108f /142
1901 - 1910 Jan Geerts Kuperus, arbeider ( * 12 december 1874 te Harich); hoofd
huisnummerregister 1910 - 1920; huisnummer Harich 142
1910 - 1912 Jan Kuperus
1912 - 1912 Lieuwe Venema
1912 - 1920 Meindert Dijkstra
 
   
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 186; huisnummer Harich 142
1912 - 1912 Lieuwe Venema, kaasmaker ( * 11 oktober 1880 te Gauw); hoofd
 
   
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 89; huisnummer Harich 142
1911 - 1912 Jan Geerts Kuperus, kaasmaker ( * 12 december 1874 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 78; huisnummer Harich 142
1912 - 1920 Meindert Gerrits Dijkstra, kuiper ( * 24 december 1882 te Nijega, HON); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 137; huisnummer Harich 153
1921 - 1930 Meindert Gerrits Dijkstra, kuiper ( * 24 december 1882 te Nijega, HON); hoofd
1929 - 1930 Riemke de Graaf, weduwe Thijs Stroband, schoonmoeder ( * 12 november 1851 te HON)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 150; huisnummer Harich 173
1931 - 1931 Meindert Gerrits Dijkstra, kuiper ( * 24 december 1882 te Nijega, HON); hoofd
1931 - 1939 Janke Stroband, weduwe Meindert Dijkstra, zonder beroep ( * 13 juni 1885 te Koudum); hoofd vanaf 1931
 
???? - 1964 weduwe H. Schilstra  
     
Gaaikemastraat 57
 
 
bewoners
huisnummers: 1901 -1910 Harich 108g; 1910 - 1920 Harich 141; 1920 - 1930 Harich 152; 1930 - 1944 Harich 172; 1944 - 1953 Balk 221h; 1953 - heden Gaaikemastraat 57
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 136; huisnummer Harich 108g /141
1901 - 1905 Klaas Henstra, kuiper ( * 10 april 1866 te Langweer); hoofd
1905 - 1905 Rinze de Jager, agent in naaimachines ( * 30 augustus 1879 te Drachten); hoofd
1905 - 1910 Kleis Gerrits de Lange, fabrieksarbeider ( * 5 september 1872 te Balk); hoofd
huisnummerregister 1910 - 1920; huisnummer Harich 141
1910 - 1920 Kleis Gerrits de Lange,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 136; huisnummer Harich 152
1921 - 1930 Kleis Gerrits de Lange, fabrieksarbeider ( * 5 september 1872 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 149; huisnummer Harich 172
1931 - 1939 Kleis Gerits de Lange, fabrieksarbeider ( * 5 september 1872 te Balk); hoofd
 
1939 - 1951 Klaas Gerrits de Lange  
     
Gaaikemastraat 58
 
 
bewoners
huisnummers: 1901 -1910 Harich 108h; 1910 - 1920 Harich 140; 1920 - 1930 Harich 151; 1930 - 1944 Harich 171; 1944 - 1953 Balk 221i; 1953 - heden Gaaikemastraat 58
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 137; huisnummer Harich 108h /140
1902 - 1902 Geert Liemburg, postbode ( * 22 maart 1860 te Aengwirden); hoofd
1902 - 1903 Pieter Ykes van der Wal, werkman ( * 13 december 1878 te Hemelum); hoofd
1903 - 1910 Tjerk Deinema, kaasmaker ( * 15 februari 1871 te Hallum); hoofd
huisnummerregister 1910 - 1920; huisnumer Harich 140
1910 - 1920 Tjerk Deinema,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 135; huisnummer Harich 151
1921 - 1930 Tjerk Deinema, kaasmaker ( * 15 februari 1871 te Hallum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 148; huisnummer Harich 171
1931 - 1939 Tjerk Deinema, kaasmaker ( * 15 februari 1871 te Hallum); hoofd
 
1939 - 1954 Tjerk Deinema  
     
Gaaikemastraat 59
 
Gaaikemastraat 59
bron: Balkster Courant van 9 september 1967
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 22 mei 1967
 
bewoners
huisnummers: 1901 -1910 Harich 108i; 1910 - 1920 Harich 139; 1920 - 1930 Harich 150; 1930 - 1944 Harich 170; 1944 - 1953 Balk 221j; 1953 - heden Gaaikemastraat 59
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 138; huisnummer Harich 108i /139
1902 - 190? Lijsbert Frankena, ? ( * 4 augustus 1851 te Balk); hoofd
190? - 1910 Harmen de Jong , ? ( * 12 maart 1880 te Balk); hoofd
huisnummerregister 1910 - 1920; huisnummer Harich 139
1910 - 1920 Harmen de Jong,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 134; huisnummer Harich 150
1921 - 1924 Harmen de Jong, kaasmaker ( * 12 maart 1880 te Balk); hoofd
1924 - 1924 Pieter Massolt, machinist zuivelfabriek ( * 27 mei 1895 te Franeker); hoofd
1924 - 1924 Jackle Hofstra, machinist (o) zuivelfabriek ( * 13 april 1905 te Arum); kostganger
1924 - 1930 Johannes Kampen, landarbeider / zonder beroep ( * 31 augustus 1859 te Nijega HON); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 147; huisnummer Harich 170
1931 - 1938 Johannes Kampen, zonder beroep ( * 31 augustus 1859 te Nijega HON); hoofd
1938 - 1939 Scholte Bremer, chauffeur ( * 20 augustus 1904 te Wijckel); hoofd
1939 - 1939 Pieter de Jong, fabriekarbeider ( * 10 december 1888 te Balk); hoofd
 
1944 Ike Hoekstra en Pieter de Jong
  familie Ike Hoekstra  
???? - 1967 familie van der Veer  
  Rinskje de Vries  
     
Gaaikemastraat 60
 
 
bewoners
huisnummers: 1901 -1910 Harich 108j; 1910 - 1920 Harich 138; 1920 - 1930 Harich 149; 1930 - 1944 Harich 169; 1944 - 1953 Balk 221k; 1953 - heden Gaaikemastraat 60
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 139; huisnummer Harich 108j /138
1902 - 1905 Oene Hendriks Bremer, werkman ( * 2 augustus 1876 te Koudum); hoofd
1905 - 190? Meindert Frankena, koopman ( * 20 april 1873 te Balk);hoofd
190? - 1910 Pieter Ykes van der Wal, fabrieksarbeider ( * 13 december 1878 te Hemelum); hoofd
huisnummerregister 1910 - 1920; huisnummer Harich 138
1910 - 1920 Pieter Ykes van der Wal
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 15; huisnummer Harich 138
1911 - 1920 Pieter Ykes van der Wal, melkontvanger ( * 13 december 1878 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 133; huisnummer Harich 149
1921 - 1930 Pieter Ykes van der Wal, fabrieksarbeider ( * 13 december 1878 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 146; huisnummer Harich 169
1931 - 1939 Pieter Ykes van der Wal, fabrieksarbeider ( * 13 december 1878 te Hemelum); hoofd
 
1944 Harmen Visser
(1953) familie Bruinsma (geëmigreerd naar VS)
  weduwe Bruinsma
  mevr. Mulder
     
Gaaikemastraat 61
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 16 december 1938
 
bewoners
huisnummers: 1901 -1910 Harich 108k; 1910 - 1920 Harich 137; 1920 - 1930 Harich 148; 1930 - 1944 Harich 168; 1944 - 1953 Balk 221L; 1953 - heden Gaaikemastraat 61
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 140; huisnummer Harich 108k /137
1901 - 1910 Pieter Wignand, fabrieksarbeider, ( * 29 maart 1870 te Balk); hoofd
huisnummerregister 1910 - 1920; huisnummer Harich 137
1910 - 1913 Pieter Wignand,
1913 - 1914 Fouk Zandstra, weduwe Wessel Kouwenhoven
1914 - 1920 Pieter Wignand,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 132; huisnummer Harich 148
1921 - 1930 Pieter Wignand, melkventer ( * 29 maart 1870 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 145; huisnummer Harich 168
1931 - 1938 Pieter Wignand, melkventer ( * 29 maart 1870 te Balk); hoofd
1939 - 1939 Maurens Veltman, zonder beroep ( * 4 september 1865 te Stavoren); hoofd
 
1944 Lieuwe Melchers
(1953) familie Lieuwe Melchers (verhuisd naar Rijs)
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 20-09-2023